Projekti

SIA “LEO Pētījumu centrs” apvieno zinātniskos partnerus un komersantus, un tās mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

pētījumi 2023 - 2026

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īsteno projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros.

Projekta nosaukums: Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/00201/01/2023
Pētījums Nr. 1.3 “Sensoru risinājuma un prognozējošo modeļu izstrāde optimālai ēku energoefektivitātes pārvaldībai"
01/01/2023
Pētījums Nr. 1.5 “Jauna ģitāras efektu pedāļu sērijas izstrāde, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma darbību"
01/02/2023
Pētījums Nr. 1.6 "Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa vienpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde"
01/07/2023
Pētījums Nr. 1.7 “Precīzs laika vārtu ģenerators”
01/01/2023
Pētījums Nr. 1.8 “Universāla elektriskā kontroliera izstrāde inovatīvas jaundzimušo gultas apsildes un fototerapijas caurspīdīgas kombinētās tehnoloģijas vadībai"
01/12/2023
Pētījums Nr. 1.9 “Zema elektroenerģijas patēriņa alfa daļiņu detektora optimizācija, Alpha”
01/12/2023
Pētījums Nr. 1.10 “Augstas veiktspējas mikroviļņu radio dzesēšanas optimizācija, MiRaDO”
01/12/2023
Pētījums Nr. 1.11 “Degvielas kontroles sistēmas izstrāde, kas spēj noteikt degvielas noliešanu pašā degvielas mērstienī, izmantojot mašīnmācīšanās (ML) paātrinātājus"
01/12/2023
Pētījums Nr. 1.12 “Hologrāfiskais mikroskops digitālās patoloģijas pakalpojumiem uz nekrāsotiem priekšmetstikliņiem veterinārajā medicīnā"
01/12/2023
Pētījums Nr. 1.13 “Seklu un dziļu plaisu detekcija tukšā caurspīdīgā stikla tarā"
Ielādēt vairāk