EN
Pētījums Nr. 1.10 “Augstas veiktspējas mikroviļņu radio dzesēšanas optimizācija, MiRaDO”

Pētījuma nosaukums: Augstas veiktspējas mikroviļņu radio dzesēšanas optimizācija, MiRaDO

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
SAF TEHNIKA AS 582.970,00 293.887,25

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izstrādāt mikroviļņu radio korpusu, kas nodrošina tā optimālu dzesēšanu pie visiem komerciāli nozīmīgiem lietošanas apstākļiem (dažādas apkārtējā gaisa temperatūras, saules starojuma intensitāte, vēja ātrums) un radio komponenšu augstas veiktspējas darbības (saistīta ar paaugstinātu siltuma izdalīšanos no elektriskajām un elektroniskajām komponentēm).
Pētījuma galvenie uzdevumi:
  • izmantot SAF Tehnika rīcībā esošos datus par pārdoto mikroviļņu radio produktu faktiskajiem lietošanas apstākļiem, korpusu iekšējo temperatūru un ar to saistītajām tehniskajām problēmām, lai precizētu prasības pret radio korpusu dzesēšanas veiktspēju;
  • izstrādāt mikroviļņu korpusa un apkārtējās vides siltuma apmaiņas matemātisko modeli, kas atbilst reāliem mikroviļņu radio lietošanas apstākļiem, lai pētītu pieļaujamos radio veiktspējas režīmus (un ar to saistītos elektriskās jaudas režīmus);
  • izmantojot izstrādāto siltuma pārneses matemātisko modeli, optimizēt mikroviļņu radio korpusa ģeometriju un/vai materiālu lietojumu, kas nodrošinātu radio augstas veiktspējas darbību un pēc iespējas zemas produkta ražošanas izmaksas;
  • izveidot izstrādātā korpusa prototipu un eksperimentāli pārliecināties par tā atbilstību matemātiski modelētajai dzesēšanas veiktspējai.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/