Kā pieteikt projektu?

“Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” (Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002) aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus.

Pētniecības projektu iesniegšanas termiņš: 2023. gada 12. decembris – 2024. gada 12. janvāris plkst. 23.59.

Pieejamais publiskais finansējums: EUR 420.628,20 (precizēts 04.01.2024.)

Īstenošanas termiņš: 01.03.2024. – 31.12.2024.

Priekšroka tiks dota pētniecības projektiem, kuros ir paredzēta starpnozaru sadarbība.

Pētniecības projektu pieteikumus iesniegt, nosūtot uz: info@leopc.lv

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz info@leopc.lv vai zvanīt 29106015.

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā dokumentu nosaukumi, norādot attiecīgo partneri iekavās)

  • Pētniecības projekta apraksts (lejuplādēt)
  • Pētniecības projekta budžets (lejuplādēt)
  • Pētniecības projekta īstenošanas laika grafiks (lejuplādēt)
  • Pētniecības projekta rezultāti pa ceturkšņiem (lejuplādēt)
  • Pētniecības projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem (lejuplādēt)
  • Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību (lejuplādēt)
  • Mazā un vidējā komersanta deklarācija (lejuplādēt un lejuplādēt)
  • Apliecinājums par eksporta rādītājiem (lejuplādēt)
  • Pēdējais apstiprinātais gada pārskats

Papildu dokumenti lejuplādēšanai
Atpakaļ
/