EN
Pētījums Nr. 1.4 “Četrtaktu iekšdedzes dzinēja anomālu identificēšana, analizējot vibrācijas un to izmaiņas dzinēja darbības porcesā, un atbilstošas telemetrijas iekārtas un programmatūras izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Četrtaktu iekšdedzes dzinēja anomālu identificēšana, analizējot vibrācijas un to izmaiņas dzinēja darbības procesā, un atbilstošas telemetrijas iekārtas un programmatūras izstrāde

Pētījuma īstenotājs: Intelligent Systems SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir identificēt iespējas, kā, fiksējot četrtaktu iekšdedzes dzinēja vibrācijas, veicot šo datu analīzi, nodrošināt preventīvu informāciju ar  četrtaktu dzinēju darbinātu ierīču lietotājiem par iespējamiem dzinēja defektiem. Šāda preventīvās diagnostikas sistēma ļautu paaugstināt ierīču izmantošanas drošību (motorlaivas, kuteri, mazie lidaparāti, ģeneratori u.c.), plānot ārpuskārtas dzinēju apkopes, novērst lielāku bojājumu rašanos, samazinot ekspluatācijas izmaksas.

Šādas sistēmas ir pieejamas tikai lielizmēra transportlīdzekļiem, savukārt motorlaivām, kuteriem, mazajiem lidaparātiem un ģeneratoriem risinājums tirgū netiek piedāvāts. Līdz ar to mērķa tirgus ir atpūtas un brīvā laika motorlaivu, kuteru un lidaparātu īpašnieki un ražotāji, veidojot desmitiem miljoniem vienību plašu tirgu. Pateicoties anomāliju identificēšanai, laivu, kuteru vai mazo lidaparātu īpašnieki vai kapteiņi laikus tiek informēti par iespējamām tehniskām novirzēm, tādejādi tiek būtiski samazināts tehnisku problēmu izraisīts avāriju skaits un minimizēta iespējamība transportlīdzekļa darbības traucējumiem vai pilnīga apstāšanās tā lietošanas laikā.

Projekta rezultātā ir izstrādāts prototips telemetrijas iekārtai, kas spēj nolasīt datus no 4 taktu iekšdedzes dzinēja vadības datora (ECU), nomērīt iekšdedzes dzinēja vibrācijas un no iegūtajiem datiem noteikt darbības anomālijas, sasniedzot tehnoloģijas gatavības līmeni TRL 7.

Pētījuma rezultāti: 

Pētījuma ietvaros ir izstrādāts telemetrijas risinājums, kas spēj veikt mehānisko svārstību mērījumus frekvenču diapazonā līdz 5kHz, kā arī veikt mehānisko defektu analīzi, balstoties uz ienākušajiem mērījumiem. Mērījumu rezultāti tiek nosūtīti uz attālināto serveri, kur tiek veikta notikumu analīze.

Izstrādātais risinājums ir paredzēts savlaicīgai bojājumu noteikšanai un kopējās dīkstāves laika samazināšanai industriālajā pielietojumā. Izstrādātais risinājums palīdz jau savlaicīgi sagatavoties nepieciešamajiem remontdarbiem un ietaupīt līdzekļus.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/