EN
Pētījums Nr. 8 “Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Elektrotīkla un elektropatērētāju mēriekārtu un vadības risinājuma izpēte un izstrāde

Pētījuma īstenotājs: Advangrid SIA + Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti: 

Pētījuma mērķis bija veikt pētījumu un izstrādāt efektīvu un ekonomisku, MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) segmentam pieejamu elektrotīklu un elektrības patērētāju monitoringa un vadības risinājumu.

Eksperimentālās izstrādes laikā tika veikti vairāki testi, lielākā testu daļa tika veikta uzņēmumā, izņemot elektromagnētiskās savietojamības testus un elektroenerģijas mērījumu precizitātes testus, kuri tika veikti laboratorijās. Veicot testus, tika konstatēts, ka iekārta atbilst visām tehniskajām prasībām un izpilda gan elektromagnētiskās savietojamības prasības, gan arī atbilst uzdotai mērīšanas precizitātes klasei. Uz šo testu pamata var secināt, ka dotais projekts bija veiksmīgs un tika izstrādāts prototips, kurš nodrošina tam uzdoto pamata funkcionalitāti.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/