EN
Pētījums Nr. 1.11 “Lodēšanas, līmēšanas un lakošanas metodoloģiju izstrāde”

Pētījuma nosaukums:

“Lodēšanas, līmēšanas un lakošanas metodoloģiju izstrāde”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Volburg”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.01.2013.-31.03.2014.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 149 907,61 | EUR 104 935,33

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Projekta mērķis bija izpētīt lodēšanas, līmēšanas un lakošanas materiālu mijiedarbību ar mērķi uzlabotu materiālu tehnoloģiskās iezīmes un radītu jaunas lodēšanas, līmēšanas un lakošanas metodes, kas optimizētu elektronisko mezglu un moduļu izgatavošanas procesu.

Projekta veicējs SIA “Volburg”, pētniecisko izmēģinājumu rezultātā, izstrādāja jaunu konceptu kvalitātes paaugstināšanai sarežģītajos lodēšanas un lakošanas procesos elektronisko moduļu ražošanā, pateicoties inovatīvai pieejai tehnoloģisko materiālu saderībā. Tika atrasta jauna lodēšānas pastas un lakas kombinācija, kura būtiski paaugstina elektronisko moduļu ražošanas procesa kvalitāti un ļauj atteikties no iespiedplašu mazgāšanas operācijas.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Pirmājā pētījuma daļā tika veikta lodēšanas, lakošanas un līmēšanas materiālu klāsta salīdzinošā analīze, lai izvēlētos konkrētos materiālus, kas tiks pētīti nākamajos pētījuma etapos.

Otrajā daļā atrisinātais uzdevums bija materiālu un to kombināciju pielietošanas efektivitāte dažādos tehnoloģiskajos procesos. Šeit tika noskaidroti pētāmo materiālu salīdzinošie rādītāji, pielietošanas saderības priekšrocības un trūkumi un sagatavots izmēģinājumu plāns.

Izmēģinājumu gaitā tika izgatavoti testa moduļi, ar kuriem tika veikti dažādu materiālu saderības un mijiedarbības eksperementi un testi atšķirīgos ražošanas apstākļos (temperatūras u.c.).

Apkopojot visus pētījuma rezultātus pēdējā posmā un atrodot jaunu lodēšanas pastas un lakas kombināciju, uzņēmums uzreiz pēc projekta pabeigšanas (2014. gada maijā) ieviesa savā ražošanā jaunu metodoloģiju, šādā veidā sasniedzot augstākās kvalitātes ražošanu. SIA “Volburg” pētījumā ticis radīts optimālais tehnoloģiskais process, kurš būs pielietojams arī citiem radioelektronikas nozarē strādājošiem uzņēmumiem.

Atbilstoši jaunam konceptam izvēlētie produkti pārbaudīti uz SIA “Volburg” (un ne tikai) ražošanas līnijām. Izgatavotas arī prototipa testēšanas plates (Multi-Purpose Test Board IPC- Volburg-001) ar izvēlētajām sastāvdaļām. Šīm platēm tālāk tika veikta laboratoriskā izpēte, lai iegūtu optimālo izejmateriālu un apstrādes recepti.

Doktoru skaits pētījumā: 1

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Sekmīgi atrisināta materiālu saderības problēma deva iespēju samazināt SIA “Volburg” izmaksas par 4% gadā, paaugstināt konkurentspēju un saņemt jaunu pasūtījumu 2015. gadam par kopejo summu EUR 200 000.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/