EN
Pētījums Nr. 1.7 “Precīzs laika vārtu ģenerators”

Pētījuma nosaukums: Precīzs laika vārtu ģenerators

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
Eventech SIA 108.307,17 65.598,72

Pētījuma mērķis: 

Pētniecības projekta mērķis ir radīt jaunu precīzu laika vārtu ģeneratoru (precision range gate generator), kurš paredzēts impulsu radīšanai noteiktos laika brīžos attiecībā pret diennakts laika skalu.

Šādu ģeneratoru var efektīvi pielietot, piemēram, kosmisko objektu attāluma pētīšanai ar impulsu lāzerlokācijas palīdzību. Šī ierīce būs pielietojama radaros, lidaros 3D skeneros, satelītu lāzerlokācijā un fizikas eksperimentos.

Plānotie pētniecības projekta rezultāti:

  1. izstrādāts un notestēts laika vārtu ģeneratora prototips;
  2. sagatavota dokumentācija (lietotāja instrukcijas) un programmas nodrošinājums lietotājam.

 

Pētījuma progress

31.12.2023.

Pārskata periodā ir izstrādāta laika vārtu ģeneratora principiālā blokshēma, apzinātas komponentes, kuras nepieciešamas prototipa izstrādei.

Laika vārtu ģeneratora darbības pamatā ir princips, ka lāzera stara izplatīšanās ātrums ir atkarīgs no atmosfēras īpatnībām, nevis tikai gaismas ātruma. Lāzera detektori, piemēram, fotonu pavairotājs, ir jūtīgi pret trokšņiem, tādēļ ir nepieciešams precīzi noteikt laika intervālu, kurā ir sagaidāms lāzera impulss, un detektoru iedarbināt tikai šajā laika intervālā.

Izstrādātais laika vārtu ģenerators paredzēts pielietojumam satelītu lāzerlokācijas stacijās, fotonu pavairotāja vai ārēja notikumu taimera vadībai. Ģenerators spēj aizturēt ieejas signālu par laika intervālu ar precizitāti sākot no 50 ps. Laika intervāla aprēķinam tiek izmantots tekošais UTC laiks un lietotāja ievadīti parametri.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/