EN
Pētījums Nr. 6 “Plug & Play OBD GPS/GPRS iekārtas ar priekšā braucošās automašīnas attālummērīšanas, braukšanas stila analizējošas un šofera brīdinošas telemetrijas sistēmas pētīšana un izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Plug & Play OBD GPS/GPRS iekārtas ar priekšā braucošās automašīnas attālummērīšanas, braukšanas stila analizējošas un šofera brīdinošas telemetrijas sistēmas pētīšana un izstrāde

Pētījuma īstenotājs: Intelligent Systems SIA + Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti: 

Pētījuma mērķis bija izpētīt dažādu automašīnu OBD un FMS datu līnijas, tajās pieejamos datus un to pielietojumu šofera vadītprasmju analīzē, kā arī izpētīt dažādu veidu risinājumu attāluma mērītāja no priekšējās automašīnas, lai izstrādātu Plug&Play GPS/GPRS un šofera brīdināšanas drošības telemetrijas sistēmu, kur iekārtas iegūtos datus var izmantot apdrošināšanas izmaksu, auto nomas un līzinga, kā arī automašīnas servisa apkalpojošās kompānijas pakalpojumu izmaksu samazināšanai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai.

Apkopojot visus projekta ietvaros iegūtos materiālus un rezultātus, var secināt, ka tas bija veiksmīgs, tika atrasti optimāli tehniskie risinājumi, ko darbībā pierādīja pirmais prototips. Tālāk bija nepieciešama otrā prototipa izgatavošana un sākotnējā testēšana reālajos braukšanas apstākļos, kā arī nepieciešams veikt prototipa testēšanu dažādos braukšanas scenārijos ar mērķi optimizēt tā darbību labākam rezultātam. Šādu rezultātu sasniegšana nebūtu iespējama bez veiksmīgas sadarbības ar RTU. Pateicoties viņu norādījumiem par lidara izmantošanas ierobežojumiem, akselerometra datu testiem un vadītāja vadītprasmes noteikšanas principiem, tika veikti ievērojami uzlabojumi otrajam prototipam.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/