EN
Pētījums Nr. 1.19 “Eksperimentālas izstrādes par datu pārraidi radio frekvenču diapazonos virs 60GHz”

Pētījuma nosaukums:

“Eksperimentālas izstrādes par datu pārraidi radio frekvenču diapazonos virs 60GHz”

Pētījuma īstenotājs:

AS “SAF Tehnika”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.08.2013.-31.12.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 1.375.760,76 | EUR 481.516,27

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētīuma mērķis bija veikt eksperimentālās izstrādes bezvadu datu pārraides jomā superaugsto frekvenču diapazonos (liela apjoma datu pārraidei frekvenču diapazonos virs 60GHz).

Rezultātā tika izstrādāts un izgatavots milimetru viļnu radio prototips, kas darbojas E-band frekvenču diapazonā 71.0 – 76.0 GHz un 81.0 – 86.0 GHz. Iekārtas prototips strādā ar radiokanāla platumu no 250MHz līdz 1000MHz un ar modulācijām no 4QAM līdz 16QAM. Izmantojot 16QAM modulāciju pie vislielākā radiokanāla platuma ir izdevies sasniegt 2500 Mbps datu pārraides ātrumu. Lietotājam pieejami 3 datu pārraides porti – divi SFP+ porti un viens elektriskais 1Gbps Ethernet interfeiss.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Iekārtas darbībai tika izvēlēts E-band frekvenču diapazons 71.0 – 76.0 GHz un 81.0 – 86.0 GHz. Tās ir frekvences, kas ir samērā brīvi pieejamas un izmantojamas kā vāji licencētas frekvences. Līdz ar to sistēmas izmantotājiem ir iespēja ietaupīt uz frekvenču licenču rēķina. Vēl viena E-band frekvenču priekšrocība ir salīdzinoši mazs vājinājums atmosfērā, kas nodrošina iespēju veikt pārraidi lielākos attālumos.

Pētniecības gaitā tika apkopota informācija par dažādu ražotāju piedāvātajiem risinājumiem radio raidītāja un uztvērēja realizācijai E-band diapazonā. Atbilstošākie risinājumi tika testēti. Balstoties uz testu rezultātiem tika izvēlēts piemērotākais risinājums – uztvērēja un raidītāja radiomoduļi, kas nodrošina prasīto izejas jaudu, linearitāti un jūtību.

Tika veikta arī platjoslas modemu tehnoloģiju un piedāvājuma izpēte. Visatbilstošākais izrādījās BROADCOM piedāvātais platjoslas modema risinājums. Tas nodrošināja nepieciešamo kanāla platumu, signāla modulācijas un datu pārraides ātrumu. Izvēlētais modems nodrošina automātisko modulācijas un joslas maiņu (ACMB), kas ļauj garantēt sakarus nelabvēlīgos laika apstākļos.

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījuma rezultāti ir izmantojami jaunas produktu līnijas radīšanai, kas ļautu lietotājiem nodrošināt datu pārraides ātrumus 1Gbps un vairāk vāji licencēto frekvenču diapazonā. Šāds produkts būtu konkurētspējīgs tirgū un tas varētu būt interesants plašākam klientu lokam.

Kompānija prognozē ievērojamu interesi par augstākminēto produktu, kam jārezultējas ievērojamā apgrozījuma un peļņas pieaugumā sākot no 2. Gada, kad jaunais produkts tiks piedāvāts tirgū.
Prognozējamais apgrozījums sākot no otrā tirdzniecības gada varētu veidot līdz 20% no kompānijas apgrozījuma.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/