EN
Pētījums Nr. 1.7 “Gaisa jonizācijas tehnoloģiju izmantošana ventilācijas sistēmās”

Pētījuma nosaukums: Gaisa jonizācijas tehnoloģiju izmantošana ventilācijas sistēmās

Pētījuma īstenotājs: Smart Meter SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas par gaisa jonizācijas tehnoloģiju integrēšanu ventilācijas sistēmās un veikt eksperimentālo izstrādi tehnoloģijai, kas nodrošina gaisa attīrīšanu un apmaiņu telpās, vadot ventilācijas iekārtas atkarībā no rezultāta – gaisa sastāva.

Galvenās aktivitātes:

  • zināšanu iegūšana par pielietotajām tehnoloģijām gaisa jonizēšanā un esošo tehnoloģiju izpēte, kas izmantotas gaisa kvalitātes uzlabošanas iekārtās;
  • esošās jonizācijas iekārtas, kas šobrīd tiek lietota kā pārvietojama gaisa attīrīšanas iekārta, kritiska izpēte ar mērķi pielietot to ventilācijas sistēmās;
  • zināšanu iegūšana par ventilācijas iekārtas vadības sistēmas aprīkošanu ar gaisa sastāva mērītājiem un attiecīgi gaisa apmaiņas iekārtas vadības nodrošināšana, balstoties uz mērījumiem par gaisa sastāvu;
  • eksperimentālā izstrāde jonizācijas iekārtu integrēšanai ventilācijas sistēmās un aprīkošanai ar vadības iekārtām un sensoriem.

Pētījuma rezultāti:

1.daļa. Veicot kritisku izpēti, tika iegūtas zināšanas: 1) par efektīvāku barošanas bloka sprieguma un strāvas stipruma attiecību. Labākie rezultāti novēroti tāda invertora gadījumā, kas pārveido spriegumu uz 30kV; 2) par efektīvākajām augstsprieguma transformatora kombinācijām; 3) par elektriskā loka pārraušanas iespējām ar strāvas impulsiem, nezaudējot iekārtas efektivitāti; 4) par efektīvāko izlādes elementu – caurulē diodes veidā. Ar šo izlādes risinājumu tika eksperimentēts ar izmantotā katoda un anoda masu. Secināts, ka optimālākā masu attiecība ir 3:1. Rezultātā iegūts jūtams, virzīts jonu vējš.

2.daļa. 1) Sagatavots jonizatora iekārtas apraksts, izgatavota eksperimentāla izstrāde; 2) veikti gaisa sastāva mērījumi un secināts, ka jonizators šķeļ gaisā esošo oglekļa dioksīdu un arī oglekļa monoksīdu; 3) iegūtas zināšanas par iekārtas vadību, balstoties uz gaisa sastāva mērīšanas sensoriem; 4) izstrādāts gaisa attīrīšanas iekārtas apraksts un eksperimentālā izstrāde.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/