EN
Pētījums Nr. 1.7 “Gaisa jonizācijas tehnoloģiju izmantošana ventilācijas sistēmās”

Pētījuma nosaukums: Gaisa jonizācijas tehnoloģiju izmantošana ventilācijas sistēmās

Pētījuma īstenotājs: Smart Meter SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas par gaisa jonizācijas tehnoloģiju integrēšanu ventilācijas sistēmās un veikt eksperimentālo izstrādi tehnoloģijai, kas nodrošina gaisa attīrīšanu un apmaiņu telpās, vadot ventilācijas iekārtas atkarībā no rezultāta – gaisa sastāva.

Galvenās aktivitātes:

  • zināšanu iegūšana par pielietotajām tehnoloģijām gaisa jonizēšanā un esošo tehnoloģiju izpēte, kas izmantotas gaisa kvalitātes uzlabošanas iekārtās;
  • esošās jonizācijas iekārtas, kas šobrīd tiek lietota kā pārvietojama gaisa attīrīšanas iekārta, kritiska izpēte ar mērķi pielietot to ventilācijas sistēmās;
  • zināšanu iegūšana par ventilācijas iekārtas vadības sistēmas aprīkošanu ar gaisa sastāva mērītājiem un attiecīgi gaisa apmaiņas iekārtas vadības nodrošināšana, balstoties uz mērījumiem par gaisa sastāvu;
  • eksperimentālā izstrāde jonizācijas iekārtu integrēšanai ventilācijas sistēmās un aprīkošanai ar vadības iekārtām un sensoriem.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/