EN
Pētījums Nr. 1.2 “Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās realitātes galvas displejam”

Pētījuma nosaukums: Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās realitātes galvas displejam

Pētījuma īstenotājs: Hansamatrix Innovations SIA + Hansamatrix Ventspils SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir pētījums par vadības algoritmu, shēmas, miniatūras iespiedshēmas flexi-board veidā izstrādi, prototipa izgatavošana, testēšana un funkcionalitātes validācija papildinātās realitātes daudzplakņu attēlu veidošanas sistēmai.

Galvenās plānotās aktivitātes ietver:

  • vadības, datu apstrādes un funkcionālo algoritmu definēšanu;
  • funkcionālās shēmas modelēšanu un izstrādi, izmantojot programmējamās loģikas elementus, VHDL valodu;
  • iespiedshēmas vairākslāņu topoloģijas izstrādi, integrējot ātrgaitas datu pārraides un augstsprieguma optisko slēdžu vadības shēmas elementus rigid-flex tehnoloģijā;
  • prototipu izgatavošanu rūpnieciskā procesā un prototipa validāciju laboratorijas apstākļos.

Pētījuma rezultāti:

Pētījuma galvenais mērķis bija miniatūras iespiedshēmas flexi-board veidā izstrāde un validācija papildinātās realitātes daudzplakņu attēlu veidošanas sistēmai, kas tika sadalīta 4 aktivitātēs, lai nodrošinātu strādājoša prototipa izgatavošanu:

  1. vadības, datu apstrādes un funkcionālo algoritmu definēšana;
  2. funkcionālās shēmas modelēšana un izstrāde, izmantojot programmējamās loģikas elementus, VHDL valodu;
  3. iespiedshēmas vairākslāņu topoloģijas izstrāde, integrējot ātrgaitas datu pārraides un augstsprieguma optisko slēdžu vadības shēmas elementus rigid-flex tehnoloģijā;
  4. prototipu izgatavošana rūpnieciskā procesā un prototipa validācija laboratorijas apstākļos.

Pētījuma ietvaros tika izstrādāta elektroniskā sistēma, kas nodrošina daudzplakņu stereoskopiska attēla veidošanu. Sasniegtais sistēmas izmērs 12.268 mm2 ir būtiski jeb 7 reizes mazāks par līdz šim izmantotās sistēmas izmēru, kas ir 87.000 mm2 liela, kā arī būtiski jeb 3 reizes mazāks par sākotnēji pētījuma aprakstā plānoto sasniedzamo sistēmas izmēru 30.000 mm2, nodrošinot labāka rezultāta sasniegšanu, nekā sākotnēji plānots.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/