EN
Pētījums Nr. 1.2 “Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās realitātes galvas displejam”

Pētījuma nosaukums: Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās realitātes galvas displejam

Pētījuma īstenotājs: Hansamatrix Innovations SIA + Hansamatrix Ventspils SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir pētījums par vadības algoritmu, shēmas, miniatūras iespiedshēmas flexi-board veidā izstrādi, prototipa izgatavošana, testēšana un funkcionalitātes validācija papildinātās realitātes daudzplakņu attēlu veidošanas sistēmai.

Galvenās plānotās aktivitātes ietver:

  • vadības, datu apstrādes un funkcionālo algoritmu definēšanu;
  • funkcionālās shēmas modelēšanu un izstrādi, izmantojot programmējamās loģikas elementus, VHDL valodu;
  • iespiedshēmas vairākslāņu topoloģijas izstrādi, integrējot ātrgaitas datu pārraides un augstsprieguma optisko slēdžu vadības shēmas elementus rigid-flex tehnoloģijā;
  • prototipu izgatavošanu rūpnieciskā procesā un prototipa validāciju laboratorijas apstākļos.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/