EN
Pētījums Nr. 10 “Maza izmēra, tilpuma, svara un augsta ienestā vājinājuma elektromagnētiskās savietojamības filtru izpēte un izstrāde barošanas ķēdēm, frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz”

Pētījuma nosaukums: Maza izmēra, tilpuma, svara un augsta ienestā vājinājuma elektromagnētiskās savietojamības filtru izpēte un izstrāde barošanas ķēdēm, frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz

Pētījuma īstenotājs: LEITC SIA

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti: 

Ekpluatācijā elektroniskās un elektrotehniskās iekārtas mijiedarbojas ar apkārtējo vidi un iekārtām ar kabeļu starpniecību – vadāmības traucējumi. Vadāmības traucējumi ar garu kabeļu starpniecību var radīt arī izstarotu augstfrekvences elektromagnētiskos lauku, līdz ar to šāda veida traucējumi var ietekmēt arī vides un iekārtas, kas nav tieši savienotas ar kabeļiem. Elektromagnētiskās savietojamības standarti nosaka traucējumu līmeni, kādu iekārta drīkst ģenerēt un ievadīt apkārtējā vidē ar kabeļu starpniecību..

Augstfrekvences vadāmības traucējumu filtri tiek izmantoti, lai norobežotu traucējumu izplatību kabeļos. Filtri tiek pieslēgti, lai bloķētu traucējumu nokļūšanu no traucējumu avota kabeļu sistēmā. Harmoniskā vidē iekārtu sekmīgai darbībai „imunitātes” un „emisijas” lielumiem jābūt noteiktās robežās, ko nosaka Elektromagnētiskās saderības (EMS) standarti.

Visiem Elektronikas un Elektrotehnikas nozares uzņēmumiem jānodrošina savu ražojumu atbilstība Elektromagnētiskās saderības (EMS) standartu prasībām, kas ir spēkā attiecīgo produktu noieta tirgos dažādās valstīs. Turklāt, tirgus prasības mainās – pasaulē ir tendences palielināt informācijas pārraides un uztveršanas ierīču jaudu un darba diapazonu, līdz ar to periodiski parādās dažādi standartu papildinājumi, kuros izvirzītas jaunas prasības aparatūras Elektromagnētiskās saderības sfērā. Tas nozīmē, ka ražotājiem jāizstrādā specifiski filtri traucējumu filtrēšanai augstākām frekvencēm. Tā kā iekārtu izmēri sarūk, ir nepieciešams izstrādāt miniatūrus elektromagnētiskās savietojamības filtrus, nesamazinot to ienesto vājinājumu.

Pašlaik Latvijā ir pieejami elektromagnētiskās testēšanas laboratorijas pakalpojumi (LEITC), kas sniedz testēšanas pakalpojumus Latvijas un ārvalstu elektronikas ražotājiem. Pašlaik Latvijā ir virkne sertificēšanas institūciju (TUV Nord, LNMC), kas veic sertifikāciju attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību gan Latvijas, gan ārvalstu elektronikas ražotājiem, taču pašlaik tirgū nav pieejami pakalpojumi (filtru izstrāde), kas nodrošinātu iekārtu uzlabošanu atbilstoši elektromagnētiskās savietojamības standartiem, ja elektronikas ražotājs vai importētājs nespēj iziet sekmīgu testēšanas un sertificēšanas procesu (produkta ieiešana tirgū).

Kompaktu, miniatūru augstas frekvences vadāmības traucējumu filtru izstrāde ir komplicēta un darbietilpīga zināšanu un specifiska mēraparatūras kompleksa trūkuma dēļ. Daļai elektronikas un elektrotehnikas ražotāju ir pieejama mēraparatūra. Daļai elektronikas un elektrotehnikas ražotāju ir vēlme izveidot šādu mēraparatūras kompleksu, lai paātrinātu filtru izstrādes procesu un paātrinātu produkta izstrādes gaitu un ekonomētu finanšu resursus. Pieredze liecina, ka mēraparatūras kompleksu īpašniekiem un lietotājiem trūkst zināšanu un jo īpaši jaunu paņēmienu un metožu miniatūru augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru izstrādē, liedzot pilnvērtīgi izmantot mērījumu tehniku filtru mērījumiem.

Jauniegūtās zināšanas miniatūru filtru izstrādē sniegs iespēju veikt kvalitatīvus un precīzus elektromagnētiskās savietojamības vadāmības traucējumu filtru mērījumus, projektēšanu, izstrādi un ražošanu, vienlaicīgi būtiski samazinot nepieciešamos finanšu resursus un patērēto laiku.

Projekta gaitā ir izstrādāti filtri ar būtiski pārākiem parametriem, kādi pieejami tirgū, un filtri, kuri tirgū nav pieejami.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/