EN
Pētījums Nr. 1.13 “Seklu un dziļu plaisu detekcija tukšā caurspīdīgā stikla tarā”

Pētījuma nosaukums: Seklu un dziļu plaisu detekcija tukšā caurspīdīgā stikla tarā

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
APPLY SIA 98.720,00 60.488,75

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izstrādāt tukšas caurspīdīgas stikla taras plaisu analīzes risinājumu viendabīgas formas un rievainas formas pudelēm. Jau iepriekš izstrādātās stikla taras kvalitātes kontroles iekārtas ietvaros tika identificēts, ka viens no būtiskajiem defektu veidiem ir dziļas un seklas plaisas, taču to redzamības apstākļi būtiski atšķiras no pārējo defektu veidu redzamības konfigurācijas. Līdz ar to, lai nodrošinātu pilnu stikla taras analīzes inspekciju, iekļaujot visus industrijā būtiskos defektus, ir nepieciešamība izstrādāt atsevišķu moduli plaisu analīzei, kas vienkārši integrējams esošajā stikla taras kvalitātes kontroles sistēmā. Šāda pieeja pētniecības ietvaros ļauj vienkārši papildināt esošo stikla taras kvalitātes kontroles iekārtu to būtiski nepārbūvējot, bet papildus uzstādot nelielu modulāru iekārtu, kas veic plaisu analīzi.

Pētījuma ietvaros plānots veikt:

  • defektu kopas ievākšanu;
  • plaisu analīzi dažādās pudeles zonās un reljefos;
  • modelēt un izstrādāt plaisu analīzes prototipa iekārtu;
  • izstrādāt metodoloģiju datu sagatavošanai, neironu tīklu modeli un algoritmu kopu plaisu analīzei.

Pētījuma ietvaros plānots sasniegt:

  • fiziski strādājošu prototipa iekārtu plaisu vizuālai analīzei tukšā, caurspīdīgā stikla tarā;
  • neironu tīklu modeli un algoritmu kopu, kas attēlā spēj identificēt plaisas gan taisnā, gan rievotā pudeles reljefā dažādās pudeles zonās.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/