Par mums

SIA “LEO Pētījumu centrs” apvieno zinātniskos partnerus un komersantus, un tās mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.


Rādītāji 2011-2018
Īstenotie pētījumi
58
Partneri-komersanti
44
Partneri-pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas
7
Kopējās attiecināmās izmaksas
€ 17 965 011
Kopējais publiskais finansējums
€ 10 972 285