Par mums

SIA “LEO Pētījumu centrs” apvieno zinātniskos partnerus un komersantus, un tās mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.


Rādītāji 2011-2022
Īstenotie pētījumi
87
Partneri-komersanti
77
Partneri-pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas
7
Kopējās attiecināmās izmaksas
€ 25 471 621
Kopējais publiskais finansējums
€ 15 375 490

Kompetences centru programma (buklets latviešu valodā)

Kompetences centru programma (buklets angļu valodā)