EN
Pētījums Nr. 1.9 “Iekštelpu navigācijas risinājums dažādu funkciju autonomiem robotiem”

Pētījuma nosaukums: Iekštelpu navigācijas risinājums dažādu funkciju autonomiem robotiem

Pētījuma īstenotājs: Robotic Solutions SIA + Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma mērķis: 

Galvenais mērķis ir izstrādāt un praktiski realizēt iekštelpu navigācijas platformas risinājuma prototipu, kas ļautu pievienot vairākus vienas vai dažādu funkciju autonomus robotus un nodrošinātu šo robotu efektīvu lokalizāciju un pārvietošanos iekštelpās kā vienotai komandai

Galvenās aktivitātes:

  • esošo metožu detalizēta analīze;
  • detalizēta analīze par pieejamajiem algoritmiem, kas nodrošinās izvēlēto metožu realizāciju;
  • Iekštelpu navigācijas platformas izstrāde;
  • integrēti testi laboratorijā un darba vidē.

Pētījuma rezultāti:

Pētījuma ietvaros tika veikti laboratorijas pētījumi par eksistējošām iekštelpu pozicionēšanas metodēm un to tehniskās realizācijas iespējām. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi konkrētu metožu apvienošanai un pilnveidei, veidojot pietiekami elastīgu metožu kompleksu.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/