EN
Pētījums Nr. 5 “„Smart”-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem”

Pētījuma nosaukums: „Smart”-klases audio-pastiprinātāja izstrāde autobusiem

Pētījuma īstenotājs: Volburg SIA

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti: 

Pētījuma mērķis bija izpētīt efektīvāko shēmtehnisko risinājumu izmantošanas veidu, skaņas traktu pielietošanas iespējas, kā arī izpētīt jaunus elektronisko moduļu vadības principus audio/multimediju iekārtām, izstrādāt jaunu „smart”-klases audio-pastiprinātāju autobusiem, kas nodrošina plašākas funkcionālas iespējas un paaugstina komersanta konkurētspēju automobiļu elektronikas nozarē.

Rezultātā tika radīts jauns “smart”- klases audio-pastiprinātājs autobusiem, kuram piemīt jaunas funkcijas. Uz projekta pabeigšanas brīdi ir pabeigta gala versijas PCB izstrāde, materiālu sagāde un izmēģinājuma partijas montāža,
ir izgatavotas prototipa mehāniskās detaļas korpusiem, pabeigta visa pastiprinātāja prototipa montāža, ir veikta lielākā daļa prototipa testēšanas operāciju un izdarīti secinājumi. Nobeiguma stadijā atrodas viss programmnodrošinājums, vēl notiek programmu atkļūdošanas process.

Projekta rezultātā tapa moduļu izgatavošanas tehnoloģiskā procesa modelis automobiļu rūpniecības elektronikas sektoram.

Jauna produkta verifikācija un validācija notiek, izmantojot šo modeli.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/