EN
Pētījums Nr. 1.9 “Īpašību izpēte pusvadītāju tranzistoru SOI struktūrās un jaunu tehnoloģiju eksperimentālā izstrāde”

Pētījuma nosaukums:

“Īpašību izpēte pusvadītāju tranzistoru SOI struktūrās un jaunu tehnoloģiju eksperimentālā izstrāde”

Pētījuma īstenotājs:

AS “ALFA RPAR”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.01.2014.-30.06.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 190.951,94| EUR 114.571,16

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Veikti rūpnieciski pētījumi par pusvadītāju tranzistoru īpašībām, kad tie ievietoti SOI (Silicon on insulator) struktūrās. Izstrādātas tehnoloģijas un paņēmieni, lai ekonomiski un tehnoloģiski izdevīgāk varētu izveidot Izstrādes komplektu (Design Kit) un testēšanas struktūras (visi zīmējumi, maršruti dažādu tranzistoru izgatovašanai). Izstrādes komplekts ļaus izstrādāt pusvadītāju bipolārās analogās mikroshēmas. Projekta ietvaros veikta eksperimentālā Izstrādes komplekta izstrāde, t.sk. topoloģijas un visu režīmu izgatavošana un pārbaude, kā arī izdarīti secinājumi un sagatavoti priekšlikumi mikroshēmas izstrādāšanai ar Izstrādes komplekta palīdzību.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Izstrādes komplekta uzbūves teorētiskā izpēte, t.sk. tehnoloģiju izpēte un prasību formulēšana komponentēm, izpēte par tehnoloģijām, tranzistoru īpašībām un dažādiem režīmiem SOI struktūrās; tehnoloģisko maršrutu izpēte mikroshēmām SOI struktūrās; Maršruta izvēle un bāzes testa struktūru topoloģiju identificēšana.

Elementu eksperimentālā izstrāde, parametru mērīšana, testēšana un uzlabošana.

Eksperimentālās mikroshēmas izstrāde kopējās tehnoloģijas darbības izpētei un parametru galīgai pārbaudei ar projekta rezultātā iegūto zināšanu un tehnoloģiju pielietošanu.

Izpētīta SOI plāksnes vertikālo kanālu izveidošana un kanāla sienu atbilstošu apstrāde.

Doktoru skaits pētījumā: 1

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījuma rezultātā ir iegūtas zināšanas par ražošanas tehnoloģijas un metodikas pārveidi, lai verētu efektīvāk ražot jau esošos produktus. Tas ļauj samazināt materiālu izlietojumu, produkcijas pašizmaksu un paaugstināt kvalitāti, tā būtiski audzējot konkurētspēju eksporta tirgos. Pētījumā iegūtās zināšanas ietekmēs ražošanas tehnoloģijas uzlabojumus aptuveni 20% uzņēmuma produkcijas. Pēc 2014. gada finanšu datiem tas ir 900 000 EUR (20% no 4,5 milj. EUR).

Finansiālā ietekme ir pašizmaksas samazinājums par 10% (rēķinot pret pārdošanas cenu).

Tātad finansiālais ieguvums, balstoties uz 2014. gada produkcijas izlaidi, ir 90 000EUR gadā. Ņemot vērā produkcijas izlaides pieauguma prognozes šiem produktiem, kopējais finansiālais ieguvums līdz 2019. gada beigām ir 450-600 tūkst. EUR.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/