EN
Pētījums Nr. 1.18 “Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu tipa skaņas izstarotāju, pielietojot daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtrus un D-klases pastiprinātājus”

Pētījuma nosaukums:

“Pētījums par jaunu elektroniskās skaņas apstrādes ierīces uzbūvi profesionālai aktīvai akustiskai sistēmai ar ruporu tipa skaņas izstarotāju, pielietojot daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtrus un D-klases pastiprinātājus”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Square Audio”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.08.2013.-30.06.2014.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 295.784,34 | EUR 228.094,26

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma projekta mērķis bija optimizēt daudzjoslu augstas precizitātes ciparu FIR filtru un D-klases pastiprinātāju tādā veidā, lai būtu iespējama to izmantošana komerciāli realizējamās elektroniskās skaņas signāla apstrādes sistēmās profesionālajām akustiskajām sistēmām, jo īpaši pielietojot ruporu tipa skaņas izstarotājus.

Pētījuma projektā iegūtie rezultāti: a) audio DSP jaudas samazinājuma (optimizācijas) algoritmiskā metode (tehnoloģija), vienlaicīgi izmantojot dažādas diskretizācijas frekvences dažādām akustiskās sistēmas frekvenču joslām, b) zinātība par D-tipa DSP signāla apstrādes ierīču izmantošanu ruporu tipa rezonanses akustiskajā sistēmās, c) zinātība par DSP un D-tipa pastiprinātāja apvienošanas iespējām rūpnieciski ražojamā signālapstrādes modulī, d) DSP un D-tipa pastiprinātāja moduļa eksperimentāls prototips.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Pētījuma pirmajā daļā tika pētīts, kā optimizēt signāla filtrācijas shēmu, lai samazinātu izlīdzinošā filtra implementācijai nepieciešamo skaitļošanas resursu apjomu.

Pētījuma otrajā daļā tika pētīta D-klases un DSP pielietošana ruporu tipu akustiskajā sistēmā, šo ierīču ietekme uz akustiskās sistēmas parametriem, DSP korekcijas iespējas sarežģītas filtrācijas gadījumos, FIR filtrācijas pielietošanas ietekme uz akustiskās sistēmas parametriem.

Pētījuma trešajā daļā tika pētītas iespējas apvienot DSP un D-klases pastiprinātāja daļas vienā mezglā.

Ceturtajā pētījuma daļā tika veikta signālapstrādes ierīces eksperimentālā moduļa izstrāde, balsoties uz pētījuma iepriekšējo daļu sasniegtajiem rezultātiem.

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

Sadarbībā ar SIA “Square Audio”, Elektronikas un Datorzinātņu Institūts veica pētījumu par iespēju rūpnieciski realizējamā veidā samazināt DSP jaudu, datu apstrādei vienlaicīgi izmantojot dažādas diskretizācijas frekvences dažādām akustiskās sistēmas frekvenču joslām.

Publikācijas:

  1. Optimization of filtering scheme for reduction of loudspeaker frequency distortions (Shavelis, R.; Inst. of Electron. & Comput. Sci., Riga, Latvia; Ozols, K.; Greitans, M.)
  2. Design of FIR decimation filters with low group delay for audio applications (Shavelis, R.; Inst. of Electron. & Comput. Sci., Riga, Latvia; Ozols, K.)

Doktoru skaits pētījumā: 2

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Jaunas zināšanas par dažādu diskretizācijas frekvenču vienlaicīgu izmantošanu skaņas signālapstrādē – gan DSP jaudas optimizēšanā, ar sekojošu izmaksu samazinājumu rūpniecisku DSP produktu ražošanā, gan arī D-klases pastiprinātāju plašākām izmantošanas iespējām audio industrijā, DSP un D-klases pastiprinātāja apvienota moduļa prototips, kā komerciāls produkts ar plašu pielietojumu gan profesionālajā, gan plaša patēriņa audio industrijā.

Uzņēmuma plāns ir sasniegt EUR 156000 pirmajā gadā pēc pētījuma pabeigšanas, EUR 708000 otrajā gadā un EUR 1416000 trešajā gadā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/