EN
Pētījums Nr. 1.3 “Sensoru risinājuma un prognozējošo modeļu izstrāde optimālai ēku energoefektivitātes pārvaldībai”

Pētījuma nosaukums: Sensoru risinājuma un prognozējošo modeļu izstrāde optimālai ēku energoefektivitātes pārvaldībai

Pētījuma īstenotājs: SAF TEHNIKA AS sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti

Pētījuma mērķis: 

Projekta mērķis ir izstrādāt paņēmienu, kas ļauj novērtēt ēkas termodinamiskās uzvedības prognozēšanai nepieciešamo sensoru skaitu, tipu un izvietojumu ēkā, lai nodrošinātu pieņemamu prognozes precizitāti.

Projekta galvenie uzdevumi ir :

  • izmantot partneru rīcībā esošo infrastruktūru – RTU ēku Zunda Krastmalā 10, lai to piesātinātu ar dažāda veida sensoriem (primāriem un sekundāriem, kas ļauj netieši novērtēt ēkas uzvedību un lietojumu),
  • izstrādāt ēkas uzvedības prognozējošu modeli vai modeļu ansambli, kas ļauj ar statistiski nozīmīgu precizitāti prognozēt ēkas uzvedību, kas izteikta projekta ietvaros definētu mērījumu terminos, piemēram, ēkas lietošanas zonu temperatūra, zonu elektroenerģijas patēriņš u.c.,
  • metodes vai paņēmiena izstrāde minimālā nepieciešamā sensoru daudzuma un veida noteikšanai,
  • metodes aprobācija projekta partneru rīcībā esošajās ēkās vai ēkā un statistiski pamatotu secinājumu veikšana par metodes vai paņēmiena praktisku izmantošanu nākotnes produktu izstrādei un integrēšanai.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/