Mēs apvienojam zinātniskos partnerus un komersantus.

Mūsu mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Jaunumi
Iegūt norādes