EN
Pētījums Nr. 1.13 “Bipolāro impulsa iekārtu vadības iespēju izpēte un eksperimentālā izstrāde”

Pētījuma nosaukums:

“Bipolāro impulsa iekārtu vadības iespēju izpēte un eksperimentālā izstrāde”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “ElGoo Tech”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.12.2013.-31.07.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 594.840,43 | EUR 436.987,84

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Šī pētījuma mērķis bija iegūt jaunas zināšanas par plazmas elektrolītiskās oksidācijas (PEO) procesu kontroles elektronikas iekārtu vadības procesu uzlabošanu un to automatizācijas metožu izpēti.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Projekta ietvaros tika veikts pētījums par PEO procesa efektivitātes atkarību no izvēlētajiem elektrības impulsu parametriem plazmas ģenerēšanai, kā arī pētījums par mainīgas pretestības vides ietekmi uz strāvu IGBT tranzistoros pie nelineāras slodzes.

Iegūtās zināšanas tika izmantotas iekārtas eksperimentālā modeļa izgatavošanai, kas atbilst nepieciešamajām prasībām, kādas tika noteiktas pētījumā par PEO efektivitāti atkarībā no izvēlētajiem elektrības impulsiem plazmas ģenerēšanai.

Projekta īstenošanas laikā tika īstenota sadarbība ar SIA “Applied Electronics Labs” , kas veica pētījumu par PEO procesa efektivitātes sakarību ar izvēlētajiem elektrības impulsu parametriem plazmas ģenerēšanai, kā arī SIA “Telemātikas un loģistikas institūts”, kas veica pētījumu par IGBT tranzistoru vadības iespējām pie nelineāras slodzes. Atsevišķus papildus pētījumus ārpus projekta budžeta ietvariem īstenoja arī LU Cietvielu Fizikas institūts un LU Neorganiskās ķīmijas institūts.

Publikācijas:

  1. Krainyukov A., Kutev V., Employment Of IGBT-Transistors For Bipolar Impulsed Micro-Arc Oxidation, Volume 16, Issue 3, 1 September 2015, Pages 217-223
  2. Smits K., Millers D., Zolotarjovs A., Drunka R., Vanks M., Luminescence of Eu ion in alumina prepared by plasma electrolytic oxidation, Applied Surface Science, Volume 337, 15 May 2015, Pages 166-171

Doktoru skaits pētījumā: 1

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Projekts ļaus SIA “ElGoo Tech” kā individuālā projekta īstenotājam izveidot savu elektronikas ierīču piedāvājumu metāla pārklājumu industrijai. Šobrīd uzņēmums apzina potenciālos pircējus un iepazīstina tos ar projekta īstenošanas laikā iegūto tehnoloģisko know-how un iekārtām plazmas elektrolīzes procesa ieviešanai metāla pārklājumu ražošanā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/