EN
Pētījums Nr. 1.17 “Augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru starpkomponenšu mijiedarbības izpēte un filtru optimizācija”

Pētījuma nosaukums:

“Augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru starpkomponenšu mijiedarbības izpēte un filtru optimizācija”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “LEITC”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.08.2013.-31.12.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 259.149,81 | EUR 207.319,84

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Jaunu zināšanu, prasmju un paņēmienu iegūšana komerciāli orientētu elektromagnētiskās savietojamības vadāmības traucējumu filtru īpašību analizēšanai un izstrādei, kas dos iespēju Latvijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības uzņēmumiem saņemt inovatīvus iekārtu elektromagnētiskās saderības vadāmības traucējumu filtru izstrādes pakalpojumus, kas sekmētu:

  • iegūt jaunus eksporta tirgus,
  • tehnoloģisku neskaidrību atrisināšanu,
  • produktu konkurētspēju ārējā un iekšējā tirgū,
  • paātrinātu produkcijas ieiešanu tirgū,
  • palielināt eksportu,
  • paaugstināt produkcijas kvalitāti,
  • samazināt produkcijas pašizmaksu.

Pašlaik SIA LEITC ir palielinājis savus eksporta rādītājus uz NVS valstīm un Baltijas valstīm, palielinot savu konkurētspēju kā iekšējā tā ārējā tirgū. Projekta gaitā izstrādātās metodes dod iespēju piesaistīt klientus un piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu, tādā veidā samazinot laiku, kas nepieciešams klientu produktu ieiešanai tirgū, kas samazina produkcijas pašizmaksu un paaugstina tā kvalitāti. SIA LEITC ir ieguvis inovatīvas metodes elektromagnētisko traucējumu filtru izstrādē un izpētē, kas paaugstina tā darbības efektivitāti elektromagnētiskās savietojamības problēmu risināšanā.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Pētījuma pirmajā posmā veikta augstfrekvences vadāmības traucējumu filtra kapacitatīvo komponenšu mijiedarbības izpēte frekvenču diapazonā 150kHz-30MHz.

Pētījuma otrajā posmā veikta augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru induktīvo komponenšu mijiedarbības izpēte un induktīvo komponenšu novietojuma iespaids uz mijinduktivitāti frekvenču diapazonā 150kHz-30MHz.

Pētījuma trešais posms ietver augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru kapacitatīvo un induktīvo komponenšu, kā arī spiestās plates mijiedarbības izpēte un komponenšu novietojuma iespaids uz mijinduktivitāti un parazītisko kapacitāti frekvenču diapazonā 150kHz-30MHz.

Pētījuma ceturtajā un piektajā posmā tika veikta augstfrekvences vadāmības traucējumu filtru optimizācija ņemot vērā starpkomponenšu mijiedarbību frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz.

Publikācijas:

  1. Measuring Capacitor Parameters Using Vector Network Analyzers, Deniss Asmanis, Gundars Asmanis, Aivis Asmanis
  2. Mutual Couplings between EMI Filter Components, Asmanis, G. ; Latvian Electron. Equip. Testing Centre, Riga, Latvia ; Stepins, D. ; Asmanis, A. ; Ribickis, L.

Doktoru skaits pētījumā: 2

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījuma gaitā tika paaugstināta SIA LIETC konkurētspēja iekšējā un ārējā tirgū. Klientu skaits ārējā tirgū pieaudzis par 30%. Līdz ar ārzemju klienta skaita pieaugumu, LEITC apgrozījuma pieaugums tiek plānots 2016. gadā par 20%, 2017. gadā par 15%, 2018. gadā par 15 %, kas kopumā sastādīs 200 000 EUR.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/