EN
Pētījums Nr. 1.5 “Jauna ģitāras efektu pedāļu sērijas izstrāde, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma darbību”

Pētījuma nosaukums: Jauna ģitāras efektu pedāļu sērijas izstrāde, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma darbību

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
GAMECHANGER AUDIO SIA 205.438,50 141.427,40

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu SIA Gamechanger Audio ģitāras efektu pedāļu sēriju, kuras darbība balstīta uz inovatīva, skaitļošanas ziņā efektīva apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritma (envelope follower, pitch detection) darbību.

Izstrādātie ģitāras efektu pedāļi ģitāras spēlētājam nodrošinās līdz šim nebijušu iespēju kontrolēt efekta parametrus (skaļums, tonis, laiks u.c. speciālās funkcijas) tieši atkarībā no ģitāras signāla dinamikas un harmoniskā sastāva – apliecējas, nots augstuma (envelope, pitch). Tādā veidā ģitārists varēs kontrolēt izvēlētā parametra vērtību ar to, cik skaļi vai cik augstu noti spēlē.

Pētījuma ietvaros tiks izstrādāts, verificēts un uzlabots skaitļošanas ziņā efektīvs apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritms, izstrādāts elektroniskās iekārtas platformas prototips, kas ļaus veikt darbu izstrādātajam algoritmam, kā arī izstrādāti trīs ģitāras efekti, kas pieņem vadības signālus, ko rada izstrādātais algoritms.

Paredzams, ka projekta rezultātā uzņēmums tirgū ieviesīs trīs jaunus ģitāras efektu pedāļus, tādējādi papildinot uzņēmuma esošo sortimentu.

Pētījuma progress

30.06.2023.

Laika posmā no 01.01.2023.-30.06.2023. īstenotas divas rūpnieciskā pētījuma aktivitātes: Nr. 1 “Apliecējas un nots augstuma (envelope and pitch detection) algoritma izstrāde” un Nr. 2 “Algoritma platformas efekta prototipa elektronikas shēmu, spiesto plašu (PCB) un mehānikas daļas projektēšana”, kā arī uzsākta eksperimentālās izstrādnes aktivitātes Nr. 3 “Vadības un efektu plašu (PCB) prototipa izgatavošana, pārbaude un pielāgošana, mehāniskā risinājuma (korpusa) izgatavošana” īstenošana.

Attiecīgi pārskata periodā sasniegti sekojoši rezultāti:

  • izstrādāts efektīvs apliecējas un nots augstuma noteikšanas algoritms, kas paredzēts darboties uz ekonomiski izdevīgas platformas šajā produktu cenu kategorijā;
  • izstrādāta shēma un spiestās plates (PCB) dokumentācija (ražošanas faili) algoritma platformas prototipam un efekta elektronikas daļai, kā arī dokumentācija (ražošanas faili) prototipa mehāniskajai daļai;
  • izveidoti divi fiziski korpusu modeļi izmantojot uzņēmuma rīcībā esošu 3D printeri;
  • izgatavoti zemu izmaksu spiesto plašu pirmās iterācijas prototipi atbilstoši izvēlētajai arhitektūrai laboratorijas apstākļos;
  • izgatavota universālāka, bet mazāk optimāla galvenā plate, kas atbalsta savietojamību ar divām dažādām priekšējā paneļa spiestajam platēm.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/