EN
Pētījums Nr. 1.11 “Degvielas kontroles sistēmas izstrāde, kas spēj noteikt degvielas noliešanu pašā degvielas mērstienī, izmantojot mašīnmācīšanās (ML) paātrinātājus”

Pētījuma nosaukums: Degvielas kontroles sistēmas izstrāde, kas spēj noteikt degvielas noliešanu pašā degvielas mērstienī, izmantojot mašīnmācīšanās (ML) paātrinātājus

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
Intelligent Systems SIA 181.981,38 109.950,40

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izstrādāt produktu, kas spēj ātri (<10 sec) un precīzi (>99%) noteikt degvielas noliešanas notikumu un nolieto degvielas daudzumu, kā arī informēt par šo notikumu atbildīgo personu. Līdzšinējie risinājumi izmanto datu centru veiktspēju, kas rada nepieciešamību degvielas mērstieņa sensoram pārraidīt lielu datu apjomu. Datu apstrādes procesiem datu centrā ir nepieciešams papildu laiks, tie patērē resursus un rada laika nobīdi datu apstrādes rezultāta pieejamībā (t.sk., degvielas līmeņa izmaiņu notikumu konstatēšanā).
Lai samazinātu pārraidāmo datu apjomu un uzlabotu notikumu noteikšanas laiku, tiks ieviesta daļa aprēķinu uz pašu sensoru, kur temperatūras kompensāciju, filtrāciju un notikumu ģenerēšanu uzticētu mašīnmācīšanās (ML) perifērijai.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/