EN
Pētījums Nr. 1.3 “Fotodiodes konstrukcijas un ražošanas tehnoloģijas izpēte un pilnveidošana, un fotospektrometra izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Fotodiodes konstrukcijas un ražošanas tehnoloģijas izpēte un pilnveidošana, un fotospektrometra izstrāde

Pētījuma īstenotājs: RD Alfa mikroelektronikas departaments AS

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir turpināt pētīt un  izstrādāt diožu fotospektrometru, kurš spējīgs mērīt krītošās gaismas spektru vismaz reģionā 300-1100 nm. Tiks noteikta fotospektrometra viļņa garuma mērīšanas precizitāte un izšķirtspēja. Fotospektrometram ir potenciāls tikt ieviestam tirgū kā USB spektrometru lētākam aizvietotājam.

Tiks veikta gaismas spektra rekonstrukcijas matemātiskā modeļa pilnveidošana, izstrādāta jaunas modifikācijas fotodetektora struktūra, izveidots un testēts šīs sistēmas prototips.

Pētāmais fotodetektors  var būt  pieprasīts optisko uzraudzības sistēmu monitoringā kā sākotnējās informācijas fotosensors. Šis fotodetektors, aprīkots ar samērā lētu elektroniku, varēs analizēt informatīvo optisko signālu, identificēt  kaitīgās vielas un noteikt to koncentrāciju, pārraidīt informāciju bezvadu sakaru veidā, palīdzēs novērst iespējamos draudus un risināt drošības jautājumus.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/