EN
Pētījums Nr. 1.14 “Elektroiekārtu vadības risinājumi augstas veiktspējas elektroautomobiļiem”

Pētījuma nosaukums:

“Elektroiekārtu vadības risinājumi augstas veiktspējas elektroautomobiļiem”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “eO”

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.01.2013.-30.09.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 439.048,29| EUR 282.524,75

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma mērķis bija izpētīt elektromotoru un akumulatoru vadības iekārtu optimizācijas iespējas pielietojumam augstas veiktspējas elektroautomobiļos, kā arī izstrādāt attiecīgi uzlabotu iekārtu prototipus.

Pētījuma rezultātā iegūtas kvantitatīvas un kvalitatīvas zināšanas minēto iekārtu optimizācijas tehniskā uzdevuma formulēšanai un izstrādāti iekārtu prototipi (kompakts <900 Vdc / <450 Arms elektromotora invertors/kontrolieris ar paplašinātām akumulatoru sistēmas un elektroautomobiļa šasijas vadības funkcijām) ar attiecīgajiem uzlabojumiem.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

  1. Invertoru/kontrolieru shemotehnisko risinājumu izpēte
  2. Tiešās pilnpiedziņas elektroautomobiļa elektroniskās vadības kontroliera izpēte
  3. Daudzšūnu akumulatoru pakas uzraudzības sistēmas izpēte
  4. Augstas veiktspējas invertora/kontroliera prototipa izstrāde

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Pētījums radījis 6 darba vietas un piesaistījis privātās investīcijas; pētījuma rezultātus izmantojot saimnieciskajā darbībā (ražošanā), uzņēmums nākamajos 3 gados plāno radīt vēl 6 darba vietas un sasniegt EUR 1 – 2 milj. apgrozījumu (100% eksports).

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/