EN
Pētījums Nr. 1.6 “Analogo elementu pētījumi, kas izmantoti Hi-End audio produktu ražošanā”

Pētījuma nosaukums: Analogo elementu pētījumi, kas izmantoti Hi-End audio produktu ražošanā

Pētījuma īstenotājs: ALFA RPAR + Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir iegūt zināšanas un veikt eksperimentālās izstrādes par augstas kvalitātes (Hi-End) audio iekārtu ražošanu un analogā skaņas signāla pārveidošanas un pastiprināšanas elementiem un to uzlabošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • iegūt zināšanas par DAC (digital-analog converter) uzlabošanu;
  • iegūt zināšanas par hibrīdo audio operacionālo pastiprinātāju (OP) uzlabošanu;
  • iegūt zināšanas par vakuuma tranzistora izveidi, izmantojot jaunu elementu – stimulēts aukstais katods.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/