EN
Pētījums Nr. 9 “Daudzu robotu sistēmas pielietojumiem lauksaimniecībā”

Pētījuma nosaukums: Daudzu robotu sistēmas pielietojumiem lauksaimniecībā

Pētījuma īstenotājs: Robotic Solutions SIA + Rīgas Tehniskā universitāte

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti: 

Pētījuma mērķis bija izstrādāt un praktiski realizēt daudzu robotu prototipa sistēmu, tās aparatūru un programmatūru, kā arī pozicionēšanai nepieciešamo infrastruktūru barības galda kārtošanai piena lopu fermās, kas nodrošina robotu savstarpēju sadarbību un funkciju pārņemšanu bojājumu gadījumā.

Pētījuma ietvaros ir sasniegti šādi galvenie rezultāti:

  1. izstrādāts daudzu robotu sadarbības programmatūras ietvars, kas sakņojas nepārtrauktas uzvedības modelī un nodrošina robota spēju iziet no strupceļa situācijām un nepieciešamības gadījumā robotam aizvietot vienam otru;
  2. izstrādātas un praktiski realizētas karšu apvienošanas, maršruta plānošanas, sensoru datu sapludināšanas un citas metodes;
  3. praktiski realizēts daudzu robotu sistēmas prototips, kas piemērots lopkopībā – konkrēti barības galda kārtošanai.

Publikācijas:

  1. O. L. Osen, A. Vagale, H. Wang, K. B. Hjelmervik, H. Schøyen, “Data Dimension Reduction for Visual Analytics: A Case Study of Oil-in-Water Detection” OCEANS 2017 MTS/IEEE Anchorage, Anchorage, Alaska, 2017
  1. A. Vagale, A. Nikitenko, O. L. Osen, E. Slava, “Target Identification Using Sensors of Different Nature”, Applied Computer Sciences journal, 2017. Published Online: 2017-12-27 | DOI: https://doi.org/10.1515/acss-2017-001
  1. R. Rumba, A. Nikitenko, “DEVELPOMENT OF FREE-FLOWING PILE PUSHING ALGORITHM FOR AUTONOMOUS MOBILE FEED-PUSHING ROBOTS IN CATTLE FARMS”, In proceedings of Engineering and Rural Development, 2018.
  1. A. Nikitenko, E. Lavendelis, M. Ekmanis, R. Rumba, “TASK ALLOCATION METHODS FOR HOMOGENEOUS MULTI-ROBOT SYSTEMS: FEED PUSHING CASE STUDY”, in “Automatic Control & Computer Sciences”, 2018

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/