EN
Pētījums Nr. 1.1 “Elektromagnētiskās savietojamības testēšanas sistēmas izpēte un izstrāde, frekvenču diapazonā 1MHz-6GHz lietu interneta (IoT) testēšanai”

Pētījuma nosaukums: Elektromagnētiskās savietojamības testēšanas sistēmas izpēte un izstrāde, frekvenču diapazonā 1MHz-6GHz lietu interneta (IoT) testēšanai

Pētījuma īstenotājs: LEITC SIA

Pētījuma mērķis: 

1. Pētījuma gaitā tiks izstrādāta elektromagnētiskā lauka traucējumnoturības testēšanas sistēma, frekvenču diapazonā 1GHz-6GHz. Šī sistēma paaugstinās jau esošās starptautiski akreditētās sistēmas darba frekvenci un jaudu, izpildot Eiropas standarta prasības attiecībā uz traucējumu noturības testēšanu EN61000-4-3. Šādu sistēmu iegāde un uzstādīšana ir nesamērīgi dārga, jo ietver gan esošās situācijas izpēti, gan sistēmas personalizētu izstrādi no ražotāja puses, kas ir ekonomiski neizdevīga SIA LEITC. Tā rezultātā SIA LEITC iegūst tikai testēšanas sistēmu. Netiek iegūti priekšizpētes un pētījumu rezultāti, kas ir vitāli svarīga informācija tālākai sistēmas optimizēšanai un uzlabošanai, mainoties starptautiskajiem standartiem. Netiek iegūta detalizēta informācija par sistēmas uzbūvi, komponenšu izvēli un to kritiskajiem parametriem, kas ir būtiska, ekspluatācijas laikā veicot apkopi un remontu. Netiek iegūta informācija par sistēmas iekārtu savstarpējo komunikāciju algoritmiem, kas ir vitāli nepieciešama, lai uzlabotu sistēmas darbību, palielinātu mērījumu nenoteiktību un kalibrētu lauka vienmērīgumu. Testēšanas sistēmas mērķis ir veikt akreditētu testēšanu saskaņā ar starptautisko standartu EN61000-4-3, nodrošinot elektromagnētisko lauku >10V/m ar amplitūdas modulāciju 1kHz, 80%. Sistēmu plānots integrēt SIA LEITC ekranētajā bezatbalss kamerā.

2. Lietu interneta pilnvērtīgai testēšanai ir vitāli nepieciešams nodrošināt komunikāciju starp ekranētu bezatbalss kameru un ārējo vidi frekvenču diapazonā 1MHz-6GHz. Projekta gaitā tiks izstrādāta komunikāciju sistēma, nodrošinot komunikācijas iespējas starp testējamajām iekārtām ekranētajā bezatbals kamerā un telekomunikāciju iekārtām ārpus ekranētās bezatbalss kameras:

  • LTE FDD and TDD (4G);
  • WCDMA / HSPA / HSPA+ (3G);
  • GSM (2G);
  • Wireless LAN 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz and 5 GHz;
  • GPS.

3. Pilnvērtīgai lietu interneta (IoT) testēšanai nepieciešams arī fizisks savienojums ar ārējo vidi. Testēšanas sistēmai paredzēts izstrādāt elektromagnētisko lauku filtrējošu komunikāciju savienojumus starp ekranēto bezatbalss kameru un ārējo vidi:

  • lielas jaudas līdzstrāvas pieslēguma filtrs >200A;
  • ūdensvada pieslēguma filtrs 1”;
  • gaisa pievades filtrs no kompresora 8 mm;
  • nestandarta komunikāciju pievade 60 mm.

Trīs izstrādātās sistēmas dos iespēju testēt pilnībā funkcionālas un savienotas ar apkārtējo vidi lietu interneta (IoT) testējamās iekārtas attiecībā uz traucējumu noturību pret elektromagnētisko lauku frekvenču diapazonā 1GHz-6GHz saskaņā ar EN61000-4-3.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/