Darbības rezultāti pēc 2020. gada 4. ceturkšņa
30/12/2020
Autors: LEO PC

Līdz 2020. gada 4. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 25 pētījumi, kurus īsteno 31 partneris. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 15 ir nozares pētījumi un 10 ir starpnozaru pētījumi – vairāk informācijas sadaļā PĒTĪJUMI 2019-2021.

Par š.g. 4. ceturksni partneri kopā deklarēs attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 0,9 milj. apmērā.


2020. gada novembrī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.12 ““Hollow core fiber” produktu īpašību izpēte, ražošanas tehnoloģijas izstrāde, prototipu izgatavošana un testēšana izmantošanai medicīnā”, ko īsteno Light Guide Optics International SIA.

Pētījuma  mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunu “Hollow core fiber” produktu  ražošanai medicīnas vajadzībām. Pētījuma ietvaros tiks izgatavoti dažāda diametra gaismas vadu prototipi ar sudraba/sudraba jodīda iekšējo pārklājumu, kura biezumi pielāgoti tā, lai tie nodrošinātu optimālu industriālo un medicīnas CO2 lāzera starojuma caurlaidību un atbilstu klientu  tehniskās specifikācijas prasībām.


2020. gada novembrī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.14 “Jaunas paaudzes gimbāla izstrāde”, ko īsteno UAVFACTORY SIA.

Pētījuma mērķis ir turpināt jaunas paaudzes gimbāla izstrādi, kas tiks izmantots bezpilota un pilotējamos lidaparātos. Līdz šim ir uzprojektēta, simulēta, testēta MWIR (Mid – Wave – Infra – red) kamera. Rezultāti, savukārt, ir noveduši pie secinājuma, ka labākiem stabilizācijas parametriem nepieciešams izstrādāt gimbālu ar 3 asīm iepriekš plānoto 2 asu vietā. 3 asu gimbāls ir jauna tehnoloģija pasaules līmenī, kas projekta laikā tiks izstrādāta līdz TRL7 un pēc projekta attīstīta, līdz visbeidzot komercializēta.


2020. gada novembrī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.16 “Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai”, ko īsteno Hnsamatrix Innovation SIA sadarbībā ar Lightspace Technologies SIA.

Pētījuma mērķis ir telpiskās orientācijas un attālinātās palīdzības funkcionalitātes algoritmu un galvas displejā integrējamas kompaktas (dimensijām nepārsniedzot 5 cm x 15 cm) un vieglas (līdz 150 grami) elektroniskās plates risinājuma izstrāde, kas īsteno papildinātās realitātes galvas displeja absolūtās pozīcijas telpā noteikšanu ar minimālām nobīdēm laikā (drift), kā arī attālinātās palīdzības (Augmented reality remote assistance) funkcionalitāti.


2020. gada decembrī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.17 “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”, ko īsteno RD Alfa mikroelektronikas departaments AS.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt, izpētīt un testēt zema sprieguma (Vs = 5V un Vs = ± 2,5V) un zema trokšņa līmeņa (<4microV, p-p 0,1 līdz 10 Hz) četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālo  pastiprinātāju ar fet tranzistoriem ieejā, kas nodrošina pikoampēru  ieejas strāvu (<15pA) un novirzes spriegumu <500 microV.


2020. gada novembrī ir uzsākts jauns starpnozaru pētījums Nr. 2.11 “Stikla taras kvalitātes kontrole”, ko īsteno APPLY SIA sadarbībā ar Valmiermuižas alus SIA.

Pētījuma mērķis ir padarīt ekonomiski pieejamākas tukšās stikla taras kvalitātes kontroles tehnoloģijas, kā arī paplašināt kvalitātes kontroles iespējas situācijās, kad šobrīd tirgū pieejamās sistēmas to nespēj. Šī pētījuma ietvaros izvirzītais mērķis ir inovatīva sistēma, kas ir adaptējama plašam ražotāju lokam ar akcentu uz iespēju sistēmu apmācīt un pielāgot visdažādāko vizuālās analīzes darbu veikšanai.


2020. gada 31. oktobrī ir pabeigts pētījums Nr. 1.3 “Fotodiodes konstrukcijas un ražošanas tehnoloģijas izpēte un pilnveidošana, un fotospektrometra izstrāde”, ko īstenoja RD Alfa mikroelektronikas departaments AS.

Pētījuma ietvaros tika gūta pārliecība, ka fotodetektora darbības princips strādā un ir pielietojams spektru rekonstruēšanai. Iegūtie testu rezultāti rādīja, ka izstrādāto fotodetektoru modifikāciju voltampēru raksturlīknes ir nelineāri atkarīgas no krītošā starojuma viļņa garuma un intensitātes, kas apgrūtina vidējas sarežģītības pakāpes spektra rekonstruēšanas algoritma pielietošanu. Pētījuma ietvaros netika iegūts fotospektrometrs ar vēlamo sniegumu. Tiek plānots turpināt darbu pie fotospektrometra uzlabošanas.

Pētījuma ietvaros ir publicētas 3 zinātniskās publikācijas.


2020. gada 31. decembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.11 “Mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrāde mobilai video novērošanai”, ko īstenoja STROPS Technologies SIA.

Pētījuma rezultātā ir izstrādāta un salīdzināta vairāku barošanas risinājumu balansēšana, atrodot metodi, kas nodrošina mazus zudumus un minimālu silšanu, kā arī ātru balansēšanu ar lielu strāvu.


2020. gada 31. decembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.5 “Pētījums par elektroenerģijas patēriņu samazinošām tehnoloģijām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”, ko īstenoja Smart Meter SIA + SAF Tehnika AS + Bauskas Ūdens SIA.

Pētījuma rezultātā ir iegūtas zināšanas par tehnoloģiju, kas izmantojama notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai, kas ir būtiski lētāka nekā līdz šim izmantotās NAI iekārtu regulēšanas sistēmas.


LV_EU logo

 

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/