EN
Pētījums Nr. 1.14 “Jaunas paaudzes gimbāla izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Jaunas paaudzes gimbāla izstrāde

Pētījuma īstenotājs: UAVFACTORY SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir turpināt jaunas paaudzes gimbāla izstrādi, kas tiks izmantots bezpilota un pilotējamos lidaparātos. Līdz šim ir uzprojektēta, simulēta, testēta MWIR (Mid – Wave – Infra – red) kamera. Rezultāti, savukārt, ir noveduši pie secinājuma, ka labākiem stabilizācijas parametriem nepieciešams izstrādāt gimbālu ar 3 asīm iepriekš plānoto 2 asu vietā. 3 asu gimbāls ir jauna tehnoloģija pasaules līmenī, kas projekta laikā tiks izstrādāta līdz TRL7 un pēc projekta attīstīta, līdz visbeidzot komercializēta.
Pētījuma rezultāti: 
Pētījuma rezultātā ir izstrādāti 3 gimbala prototipi ar 3 asu mehānisko struktūru un izstrādātu attiecīgo 3-asu kontroles sistēmu, kas ļāvis būtiski uzlabot kameru stabilizācijas parametrus. Tika sasniegta <50 urad RMS stabilizācija gan infrasarkanai, gan dienas gaismas kamerai, izpildot sākotnēji izvirzīto sasniedzamo rezultātu.
Pētījuma gaitā tika gūta unikāla pieredze un zināšanas, kas ļāva labāk izprast gimbala mezglu savstarpējo mijiedarbību un to ietekmi uz gimbala performanci. Šīs zināšanas un pieredze ļāva sasniegt tādus uzlabojumus kā papildu kompensācijas algoritmu ne tikai stabilizācijas uzlabošanai, bet arī būtiskai attēla kvalitātes uzlabošanai, likvidējot IR kameras dzesētāja izraisīto svārstību radīto “rolling shutter” efektu.
Apvienojumā ar tādiem uzlabojumiem kā datu pārraides un laika sinhronizācijas precizitātes optimizācija, elektrosistēmas arhitektūras optimizācija un funkcionalitātes uzlabošana ar LKK nodrošinot atvieglotu operatora darba slodzi, kā arī būtiski uzlabotās performances un kvalitātes dēļ izstrādātais jaunās paaudzes gimbala prototips pēc performances parametriem ir konkurētspējīgs pasaules līmenī.

Epsilon 180

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/