EN
Pētījums Nr. 1.14 “Jaunas paaudzes gimbāla izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Jaunas paaudzes gimbāla izstrāde

Pētījuma īstenotājs: UAVFACTORY SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir turpināt jaunas paaudzes gimbāla izstrādi, kas tiks izmantots bezpilota un pilotējamos lidaparātos. Līdz šim ir uzprojektēta, simulēta, testēta MWIR (Mid – Wave – Infra – red) kamera. Rezultāti, savukārt, ir noveduši pie secinājuma, ka labākiem stabilizācijas parametriem nepieciešams izstrādāt gimbālu ar 3 asīm iepriekš plānoto 2 asu vietā. 3 asu gimbāls ir jauna tehnoloģija pasaules līmenī, kas projekta laikā tiks izstrādāta līdz TRL7 un pēc projekta attīstīta, līdz visbeidzot komercializēta.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/