EN
Pētījums Nr. 1.11 “Mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrāde mobilai video novērošanai”

Pētījuma nosaukums: Mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrāde mobilai video novērošanai

Pētījuma īstenotājs: STROPS Technologies SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījums paredz mērogojama kompleksa vairāku avotu barošanas risinājuma izstrādi mobilai video novērošanai, kas sevī iekļauj modulāru barošanas avotu izmantošanu mērogojamības sasniegšanā, barošanas avotu vienmērīgu nolietošanos, to lādēšanai izmantojot gan klasisko tīkla spriegumu, gan alternatīvos enerģijas avotus (saule, gaiss). Papildus paredzēts pētīt algoritmu, ar kura palīdzību iespējams savlaicīgi paredzēt konkrēto bateriju moduļu bojājumus un nolietojumu.

Pētījuma rezultātā plānots izstrādāt gatavu prototipu video novērošanas kameru barošanas risinājumam, novērošanas kameru izmantošanai attālinātās teritorijās, ar ātru uzstādīšanas laiku un bez infrastruktūras izbūves.

Pētījuma rezultāti:

Pētījuma rezultātā tika izstrādāta un salīdzināta vairāku barošanas risinājumu balansēšana, atrodot metodi, kas nodrošina mazus zudumus un minimālu silšanu, kā arī ātru balansēšanu ar lielu strāvu. Tika apskatīta un novērtēta bateriju atlikusī enerģija viena cikla ietvaros, atrodot algoritmu, pēc kura var noteikt atlikušās enerģijas vērtību. Tāpat tika izpētīti arī bateriju nolietošanās cēloņi, veicot testus ar bateriju atkārtotu uzlādi un izlādi, nosakot kritērijus, pie kuriem nepieciešama bateriju ātrāka nomaiņa. Pētījuma rezultātā tika veikti testi bateriju nolietojuma balansēšanai ar mērķi atrast veidu, kā paildzināt baterijas darbības mūžu, secinot, ka visas baterijas vairāku bateriju iekārtā vislabāk ieteicams nolietot vienmērīgā ātrumā.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/