EN
Pētījums Nr. 1.12 ““Hollow core fiber” produktu īpašību izpēte, ražošanas tehnoloģijas izstrāde, prototipu izgatavošana un testēšana izmantošanai medicīnā”

Pētījuma nosaukums: “Hollow core fiber” produktu īpašību izpēte, ražošanas tehnoloģijas izstrāde, prototipu izgatavošana un testēšana izmantošanai medicīnā

Pētījuma īstenotājs: Light Guide Optics International SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma  mērķis ir iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunu “Hollow core fiber” produktu  ražošanai medicīnas vajadzībām. Pētījuma ietvaros tiks izgatavoti dažāda diametra gaismas vadu prototipi ar sudraba/sudraba jodīda iekšējo pārklājumu, kura biezumi pielāgoti tā, lai tie nodrošinātu optimālu industriālo un medicīnas CO2 lāzera starojuma caurlaidību un atbilstu klientu  tehniskās specifikācijas prasībām.

Pētījuma rezultāti:

Pētījums ir saistīts ar dobajām optiskajām šķiedrām (turpmāk tekstā “HGW” (Hollow Glass Waveguides)), t.i., optiskajām šķiedrām ar metāliskā sudraba (Ag) un dielektriskā sudraba jodīda (AgI) pārklājumu, to izstrādi un eksperimentālo testēšanu  izmantošanai vidējā infrasarkanā (IS) starojuma spektra daļā.

Arvien lielāks pieprasījums rodas pēc HGW pielietošanas medicīnā ar CO2 lāzeriem. Komerciālā pieprasījuma ietvaros klienti ir definējuši tehniskās prasības šiem optisko šķiedru izstrādājumiem un potenciālos pieprasījuma apjomus.

Optiskās šķiedras mūsdienās ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem augstas jaudas lāzerstaru, piemēram, Er:YAG, CO un CO2 pārraidīšanai, kas piemērots pielietojumiem gan medicīnas, gan industriālajā jomā.

Pētījuma rezultātā ir iegūtas jaunas teorētiskās un praktiskās zināšanas SIA “Light Guide Optics International” HGW produktu ražošanai. Tika izgatavoti, testēti un validēti HGW produktu prototipi, kas atbilst klientu tehniskajai specifikācijai un medicīnas produktu ražošanas prasībām.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/