EN
Pētījums Nr. 1.16 “Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai”

Pētījuma nosaukums: Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai

Pētījuma īstenotājs: Hnsamatrix Innovation SIA + Lightspace Technologies SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir telpiskās orientācijas un attālinātās palīdzības funkcionalitātes algoritmu un galvas displejā integrējamas kompaktas (dimensijām nepārsniedzot 5 cm x 15 cm) un vieglas (līdz 150 grami) elektroniskās plates risinājuma izstrāde, kas īsteno papildinātās realitātes galvas displeja absolūtās pozīcijas telpā noteikšanu ar minimālām nobīdēm laikā (drift), kā arī attālinātās palīdzības (Augmented reality remote assistance) funkcionalitāti.

Pētījuma rezultāti: 

Pētījuma ietvaros tika iegūtas jaunas zināšanas SLAM algoritmu pielietojamībā un praktiskā implementācijā, paplašinot galvas displeja sistēmas funkcionalitāti, kā arī izstrādāti elektroniskie moduļu paraugi ar TRL5-TRL6 gatavības pakāpi, kas pielietojami tālākajam izstrādes un integrācijas darbam.

Pētījumā tika veiktas trīs aktivitātes, kas nodrošināja izvirzīto mērķu sasniegšanu:

  1. perifērijas ierīču īstenošanas variantu un iespēju izpēte;
  2. elektroniskā moduļa projektēšana;
  3. elektroniskā moduļa izgatavošana.

Pētījuma gaitā tika izpētīti vairāki SLAM algoritmu risinājumi un to pielietojums tirgū pieejamās iekārtās. Tika izstrādātas un testētas vairākas izmēģinājuma elektronikas plates, kas tālākas izstrādes ietvaros nodrošinās galvas displeja papildus funkcionalitātes iespējas, papildinot to ar precīzu lokalizāciju telpā, audiovizuālo divvirzienu komunikāciju iespēju, žestu kontroli un paplašinās iespējas virtuālā satura attēlošanai un pozicionēšanai telpā.

Headset markers

PCB system

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/