EN
Pētījums Nr. 1.16 “Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai”

Pētījuma nosaukums: Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai

Pētījuma īstenotājs: Hnsamatrix Innovation SIA + Lightspace Technologies SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir telpiskās orientācijas un attālinātās palīdzības funkcionalitātes algoritmu un galvas displejā integrējamas kompaktas (dimensijām nepārsniedzot 5 cm x 15 cm) un vieglas (līdz 150 grami) elektroniskās plates risinājuma izstrāde, kas īsteno papildinātās realitātes galvas displeja absolūtās pozīcijas telpā noteikšanu ar minimālām nobīdēm laikā (drift), kā arī attālinātās palīdzības (Augmented reality remote assistance) funkcionalitāti.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/