Darbības rezultāti pēc 2021. gada 4. ceturkšņa
30/12/2021
Autors: LEO PC

Līdz 2021. gada 4. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 30 pētījumi, kurus īsteno 32 partneri. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 19 ir nozares pētījumi un 11 ir starpnozaru pētījumi – vairāk informācijas sadaļā PĒTĪJUMI 2019-2021.

Par š.g. 4. ceturksni partneri kopā deklarēs attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 0,4 milj. apmērā.


2021. gada decembrī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.21 “Caurspīdīgas stikla taras un tās elementu analīze un detekcijas metožu izpēte universālai defektoloģijas analīzei”, ko īsteno APPLY SIA.

2021. gada decembrī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.22 “Galvas displeja pozīcijas precīza noteikšana industriālos pielietojumos”, ko īsteno Lightspace Technologies SIA.


2021. gada 31. oktobrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.4 “Četrtaktu iekšdedzes dzinēja anomālu identificēšana, analizējot vibrācijas un to izmaiņas dzinēja darbības procesā, un atbilstošas telemetrijas iekārtas un programmatūras izstrāde”, ko īstenoja Intelligent Systems SIA.

2021. gada 30. novembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.1 “Elektromagnētiskās savietojamības testēšanas sistēmas izpēte un izstrāde, frekvenču diapazonā 1MHz-6GHz lietu interneta (IoT) testēšanai”, ko īstenoja LEITC SIA.

2021. gada 30. novembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.5 “Efektīvs modulis automātiskai cilvēku un transporta detektēšanai ar video novērošanas kamerām”, ko īstenoja Mondot SIA.

2021. gada 30. novembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.9 “Bezvadu monitoringa risinājums barības tvertnes atlikuma un gaisa kvalitātes novērtējumam vistu kūtīs”, ko īstenoja SAF Tehnika AS un Balticovo AS.

2021. gada 31. decembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.14 “Jaunas paaudzes gimbāla izstrāde”, ko īstenoja UAVFACTORY SIA.

2021. gada 31. decembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.16 “Integrēta elektronikas risinājuma izstrāde galvas displeja pozīcijas noteikšanai telpā un attālinātās palīdzības funkcionalitātes nodrošināšanai”, ko īstenoja Hansamatrix Innovation SIA un Lightspace Technologies SIA.

LV_EU logo

 

 

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/