Darbības rezultāti pēc 2021. gada 1. ceturkšņa
30/04/2021
Autors: LEO PC

Līdz 2021. gada 1. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 28 pētījumi, kurus īsteno 32 partneri. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 17 ir nozares pētījumi un 11 ir starpnozaru pētījumi – vairāk informācijas sadaļā PĒTĪJUMI 2019-2021.

Par š.g. 1. ceturksni partneri kopā deklarēs attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 1,0 milj. apmērā.


2021. gada janvārī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.15 “Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana”, ko īsteno Sonarworks SIA.

Pētījuma mērķis ir veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādni, to rezultātā izstrādājot un ieviešot SIA Sonarworks jaunu tehnoloģiju – multikanālu akustiskās koriģēšanas tehnoloģiju. Pētījuma ietvaros tiks izstrādāta 1 (viena) multikanālu (5.1) sistēmas profilēšanas un koriģēšanas tehniskā specifikācija un 1 (viens) jauns tehnoloģijas prototips, ko iespējams komercializēt.

2021. gada janvārī ir uzsākts jauns starpnozaru pētījums Nr. 2.10 “Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu”, ko īsteno Elektroniskie sakari VAS sadarbībā ar SAF Tehnika AS.

Projekta mērķis ir veikt pētījumu un izstrādāt IoT (Internet of Things) sensoru mākoņrisinājumu (Cloud) liela datu apjoma apstrādei un analīzei, kas būtu pielietojams mazumtirdzniecības ķēdēs, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu pārtikas uzglabāšanas vitrīnu iespējamos bojājumus. Nosakot vitrīnu optimālo temperatūru, noskaidrot, kā iespējams samazināt vitrīnu elektroenerģijas patēriņu.

2021. gada februārī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.18 “Telemetrijas iekārtas un sistēmprogrammatūras izstrāde, sprieguma kvalitātes problēmu un elektroapgādes traucējumu attālinātai identificēšanai vidsprieguma elektroapgādes tīklos (6-35kV) un to ietekmes analizēšanai uz zemsprieguma elektrotīkla patērētājiem”, ko īsteno Intelligent Systems SIA.

Pētījuma mērķis ir identificēt iespējas, kā, fiksējot vidsprieguma elektrotīklu sprieguma un strāvas raksturlielumus un veicot šo datu analīzi, attālināti iegūt informāciju par elektroenerģijas kvalitātes problēmām vai elektrotīkla bojājumiem.


2021. gada 31. martā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.1 “Elektronisko bezvadu sensoru mērījumu lielu datu apjoma (Big Data) apstrāde, izmantojot mākoņa (Cloud) risinājumu, un tā pielietojums pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem”, ko īstenoja SAF Tehnika AS sadarbībā RIMI Latvia SIA.


2021. gada 31. martā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.3 “Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde”, ko īstenoja Aerones SIA sadarbībā Intelitech SIA.

Pētījumā izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96% efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.


LV_EU logo

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/