EN
Pētījums Nr. 2.10 “Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu”

Pētījuma nosaukums: Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu

Pētījuma īstenotājs: Elektroniskie sakari VAS + SAF Tehnika AS

Pētījuma mērķis: 

  • izveidot iekārtu, kas veic radio raidītāju parametru mērīšanu ar iekārtu, kas nostiprināta uz bezpilota lidaparāta;
  • izstrādāt programmatūru automātiskai lidojuma mērījumu veikšanai un tālākai iegūto datu uzglabāšanai un apstrādei.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/