EN
Pētījums Nr. 2.3 “Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu, un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde

Pētījuma īstenotājs: Aerones SIA + Intelitech SIA

Pētījuma mērķis: 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

SIA Aerones šāds risinājums nepieciešams, lai nodrošinātu drona elektrības pievadīšanu pa kabeli no zemes un attālināti veiktu monitoringu, diagnostiku un vadību, kā arī nodrošinātu paaugstinātu lidaparāta darbības ilgtspēju. Ņemot vērā, ka svara optimizācijas dēļ nepieciešams lietot pēc iespējas augstāku spriegumu, drošības aspekts kļūst arvien aktuālāks, kas ir iemesls attālinātās kontroles nepieciešamībai.

SIA Intelitech specializācija ir dažādu agregātu kontrole un vadība, automatizācija un monitorings. Kontrolieris ar aizsardzību pret augstu spriegumu un noturību pret agresīvu vidi ir produkts, kurš ir bieži klientu pieprasīts, tajā pat laikā prasa lielus kapitālieguldījumus tā izstrādē.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts prototips, sasniedzot tehnoloģijas gatavības līmeni TRL 7.

Pētījuma rezultāti:

Pētījumā izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96% efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.

Izstrādāta arī slodzes balansēšanas sistēma, kas izmanto līdzstrāvas pārveidotājus un spēj darbināt slodzi ar līdz 28 propelleriem vai turbīnām praktiski neierobežotu laiku, izvairoties no barošanas sistēmas pārslodzes un no tā rezultējošās gala patērētāja izslēgšanās. Projekta laikā gala patērētājs evolucionēja no drona uz robotisku sistēmu. Pētījuma ietvaros sistēmai, kas mehāniski izveidota iepriekš, tika izvēlētas optimālākās elektroniskās komponentes un sistēma tika testēta, nosakot tās cēlējspēku (faktiskais katra propellera cēlējspēks ir 6 kg) un elektrisko komponenšu stabilitāti.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/