EN
Pētījums Nr. 2.3 “Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu, un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu un slodzes un bateriju balansēšanas sistēmas izstrāde

Pētījuma īstenotājs: Aerones SIA + Intelitech SIA

Pētījuma mērķis: 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

SIA Aerones šāds risinājums nepieciešams, lai nodrošinātu drona elektrības pievadīšanu pa kabeli no zemes un attālināti veiktu monitoringu, diagnostiku un vadību, kā arī nodrošinātu paaugstinātu lidaparāta darbības ilgtspēju. Ņemot vērā, ka svara optimizācijas dēļ nepieciešams lietot pēc iespējas augstāku spriegumu, drošības aspekts kļūst arvien aktuālāks, kas ir iemesls attālinātās kontroles nepieciešamībai.

SIA Intelitech specializācija ir dažādu agregātu kontrole un vadība, automatizācija un monitorings. Kontrolieris ar aizsardzību pret augstu spriegumu un noturību pret agresīvu vidi ir produkts, kurš ir bieži klientu pieprasīts, tajā pat laikā prasa lielus kapitālieguldījumus tā izstrādē.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts prototips, sasniedzot tehnoloģijas gatavības līmeni TRL 7.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/