EN
Pētījums Nr. 1.18 “Telemetrijas iekārtas un sistēmprogrammatūras izstrāde, sprieguma kvalitātes problēmu un elektroapgādes traucējumu attālinātai identificēšanai vidsprieguma elektroapgādes tīklos (6-35kV) un to ietekmes analizēšanai uz zemsprieguma elektrotīkla patērētājiem”

Pētījuma nosaukums: Telemetrijas iekārtas un sistēmprogrammatūras izstrāde, sprieguma kvalitātes problēmu un elektroapgādes traucējumu attālinātai identificēšanai vidsprieguma elektroapgādes tīklos (6-35kV) un to ietekmes analizēšanai uz zemsprieguma elektrotīkla patērētājiem

Pētījuma īstenotājs: Intelligent Systems SIA

Pētījuma mērķis: 

Pētījuma mērķis ir identificēt iespējas, kā, fiksējot vidsprieguma elektrotīklu sprieguma un strāvas raksturlielumus un veicot šo datu analīzi, attālināti iegūt informāciju par elektroenerģijas kvalitātes problēmām vai elektrotīkla bojājumiem.

Šāda diagnostikas sistēma ļaus:

  • operatīvi konstatēt nekvalitatīvas elektroenerģijas piegādi un izprast tās ietekmi uz elektrotīkla mezgliem, kā arī dažādu elektrisku iekārtu tehnisko stāvokli;
  • efektīvi plānot elektrotīklu un elektrisko iekārtu ārpuskārtas pārbaudes, apkopes un remontus, kā arī novērst jaunu bojājumu rašanos;
  • samazināt izmaksas, kas saistītas ar elektroenerģijas kvalitātes problēmām vai elektrotīkla bojājumiem.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/