Darbības rezultāti pēc 2020. gada 2. ceturkšņa
30/06/2020
Autors: LEO PC

Līdz 2020. gada 2. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 20 pētījumi, kurus īsteno 28 partneri. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 11 ir nozares pētījumi un 9 ir starpnozaru pētījumi – vairāk informācijas sadaļā PĒTĪJUMI 2019-2021.

Par š.g. 2. ceturksni partneri kopā deklarēs attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 0,65 milj. apmērā.


2020. gada maijā ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.2 “Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās realitātes galvas displejam”, ko īsteno Hansamatrix Innovation SIA sadarbībā ar Hansamatrix Ventspils SIA.

Pētījuma mērķis ir pētījums par vadības algoritmu, shēmas, miniatūras iespiedshēmas flexi-board veidā izstrādi, prototipa izgatavošana, testēšana un funkcionalitātes validācija papildinātās realitātes daudzplakņu attēlu veidošanas sistēmai.


2020. gada 30. aprīlī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.6 “Būtiski uzlabotu elektro-optisku, žiroskopiski stabilizētu lidaparātu kameru izstrāde”, ko īstenoja UAVFACTORY SIA.

Ir izstrādāta kontroles sistēma, ir izvēlētas sistēmas pamata komponentes – motori, motora vadības bloki, žiroskops utt. Ir veikti mērījumi ar motora un žiroskopa algoritmu. Izstrādes gaitā tika būtiski uzlabots kontroles sistēmas joslas platums no 60Hz uz vairāk nekā 100 Hz, ko izdevās panākt ar kopējās komunikācijas un apstrādes frekvences palielināšanu no 1kHz uz 2 kHz, ka arī aizkaves samazināšanu ar SPI interfeisu.


2020. gada 31. maijā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.8 “EET – 2 (Eventech Event Timer – 2)”, ko īstenoja Eventech SIA.

Pētījuma ietvaros ir izstrādāts jauns notikumu taimeris ar palielinātu ieeju skaitu – FET – kuram ir 16 neatkarīgas notikumu reģistrācijas ieejas un specifikācijai atbilstoša precizitāte un ātrdarbība. Šis taimers ir jau atdots uz testēšanu potenciāliem partneriem, lai varētu izvērtēt tehniskos parametrus un saņemt pirmās atsauksmes.


2020. gada 30. jūnijā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.7 “Gaisa jonizācijas tehnoloģiju izmantošana ventilācijas sistēmās”, ko īstenoja Smart Meter SIA.

Pētījuma ietvaros ir iegūtas zināšanas par gaisa jonizācijas tehnoloģiju integrēšanu ventilācijas sistēmās un veikta eksperimentālā izstrāde tehnoloģijai, kas nodrošina gaisa attīrīšanu un apmaiņu telpās, vadot ventilācijas iekārtas atkarībā no rezultāta – gaisa sastāva.


LV_EU logo

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/