EN
Pētījums Nr. 2.3 “Elektroenerģijas patēriņa optimizācijas iekārtas izveides izpēte un prototipa izstrāde”

Pētījuma nosaukums: Elektroenerģijas patēriņa optimizācijas iekārtas izveides izpēte un prototipa izstrāde

Pētījuma īstenotājs Attiecināmās izmaksas, EUR Publiskais finansējums, EUR
AJ Power SIA 235.000,00 150.100,00
APPLY SIA 215.000,00 156.240,00

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis ir izpētīt iespējas un izveidot prototipu iekārtai, kas darbosies kā vadības iekārta, lai optimizētu enerģijas patēriņu uzņēmumos, daudzdzīvokļu mājās, noliktavās, biroja ēkās u.c., kurā ir daudz energo-intensīvas ierīces. Šī vadības iekārtas galvenā funkcija ir plānot un pārvaldīt elektroenerģijas plūsmu starp pievienotajām ierīcēm, lai samazinātu saimniecības izmaksas un nodrošinātu elektroenerģijas pieslēguma jaudas pietiekamību, ņemot vērā katras ierīces darbības ierobežojumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu tās pamatfunkciju veikšanu.

Pētījuma galvenie uzdevumi:

  • izpētīt vadības iekārtas integrācijas iespējas ar dažādām energointensīvo iekārtu tipiem, kā arī to pārvaldības iespējas;
  • izpētīt saimniecības elektroenerģijas patēriņa prognozēšanas algoritma pievienoto vērtību kopējās sistēmas efektivitātē;
  • izpētīt un noteikt vadības iekārtas optimizācijas algoritma nepieciešamo efektivitātes līmeni;
  • pilotēt vadības iekārtu un izvērtēt tās efektivitāti.
Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/