Darbības rezultāti pēc 2022. gada 1. ceturkšņa
31/03/2022
Autors: LEO PC

Līdz 2022. gada 1. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 32 pētījumi, kurus īsteno 32 partneri. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 21 ir nozares pētījumi un 11 ir starpnozaru pētījumi – vairāk informācijas sadaļā PĒTĪJUMI 2019-2021.

Par š.g. 1. ceturksni partneri kopā deklarēs attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 0,4 milj. apmērā.


2022. gada janvārī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.19 “Mikro klases žiroskopiskas stabilizācijas kameras izstrāde 3-8kg bezpilota lidaparātiem”, ko īsteno UAVFACTORY SIA.

2022. gada janvārī ir uzsākts jauns pētījums Nr. 1.20 “Reālā laika spektra analizatora uzbūves un elementu bāzes izpēte”, ko īsteno SAF Tehnika AS.


2022. gada 28. februārī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.10 “Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu”, ko īstenoja VAS Elektroniskie sakari un SAF Tehnika AS.

2022. gada 31. martā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.18 “Telemetrijas iekārtas un sistēmprogrammatūras izstrāde, sprieguma kvalitātes problēmu un elektroapgādes traucējumu attālinātai identificēšanai vidsprieguma elektroapgādes tīklos (6-35kV) un to ietekmes analizēšanai uz zemsprieguma elektrotīkla patērētājiem”, ko īstenoja Intelligent Systems SIA.

2022. gada 31. martā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.21 “Caurspīdīgas stikla taras un tās elementu analīze un detekcijas metožu izpēte universālai defektoloģijas analīzei”, ko īstenoja APPLY SIA.

LV_EU logo

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/