Darbības rezultāti pēc 2021. gada 3. ceturkšņa
30/09/2021
Autors: LEO PC

Līdz 2021. gada 3. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 28 pētījumi, kurus īsteno 32 partneri. No visiem uzsāktajiem pētījumiem 17 ir nozares pētījumi un 11 ir starpnozaru pētījumi – vairāk informācijas sadaļā PĒTĪJUMI 2019-2021.

Par š.g. 3. ceturksni partneri kopā deklarēs attiecināmās izmaksas vairāk nekā EUR 0,65 milj. apmērā.


2021. gada 31. jūlijā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.2 “Vadības elektronikas shēmas izstrādes pētījums multifokālās papildinātās realitātes galvas displejam”, ko īstenoja Hansamatrix Innovation SIA sadarbībā ar Hansamatrix Ventspils SIA.

Pētījuma ietvaros tika izstrādāta elektroniskā sistēma, kas nodrošina daudzplakņu stereoskopiska attēla veidošanu. Sasniegtais sistēmas izmērs 12.268 mm2 ir būtiski jeb 7 reizes mazāks par līdz šim izmantotās sistēmas izmēru, kas ir 87.000 mm2 liela, kā arī būtiski jeb 3 reizes mazāks par sākotnēji pētījuma aprakstā plānoto sasniedzamo sistēmas izmēru 30.000 mm2, nodrošinot labāka rezultāta sasniegšanu, nekā sākotnēji plānots.


2021. gada 31. jūlijā ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.7 “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija”, ko īstenoja Mobilly SIA.

Pētījuma rezultātā ir izveidots programmatūras komplekss, kas, iesaistot attiecīgo simulatoru, ļauj:

  • izveidot vairākus transakciju sadalījumus (ievērojot nejaušības prasības), kas ļauj imitēt dažādus konkrētu pakalpojumu lietošanas scenārijus;
  • izveidot dažādiem pakalpojumiem atšķirīgus transakciju sadalījumus;
  • nodrošināt sasaisti ar esošajiem BI risinājumiem, ļaujot imitēt reālu transakciju plūsmas.

POS izstrādes daļā:

  • veikta POS terminālu sistēmas funkcionalitātes izstrāde saskaņā ar augstāk minēto, lokālo karšu risinājuma apstrādei;
  • izstrādāts Worldline YOXIMO modifikācijas prototips.

2021. gada 30. septembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 1.15 “Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana”, ko īstenoja Sonarworks SIA.

Pētījuma rezultātā tika izstrādāta programmatūra multikanālu audio sistēmu akustisko mērījumu veikšanai un nevēlamo akustisko parametru kalibrēšanai/kompensācijai producēšanas studiju un vidēja izmēra telpu vidēs.


2021. gada 30. septembrī ir veiksmīgi pabeigts pētījums Nr. 2.8 “Automatizēta (semi) multikanālu akustiskās mērīšanas un koriģēšanas tehnoloģijas ieviešana”, ko īstenoja Cryogenic and vacuum systems SIA sadarbībā ar Ventspils Augstskolu un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu.

Pētījuma rezultātā ir izstrādāta sistēma, lai testētu kriogēno izolāciju, kas paredzēta kosmisko nesējraķešu degvielas tvertnēm, kur kā degviela tiek izmantots sašķidrinātais ūdeņradis un skābeklis. Izstrādātā iekārta ļaus veikt precīzus materiāla siltumvadāmības mērījumus kriogēnajās temperatūrās, kā arī iekārta ļaus uzkrāt un apstrādāt rezultātus.

Ir divas zinātniskās publikācijas.


LV_EU logo

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/