EN
Pētījums Nr. 2.7 “Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija”

Pētījuma nosaukums: Kontroles ierīču modifikācijas un sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte un realizācija

Pētījuma īstenotājs: Mobilly SIA

Pētījuma mērķis: 

Šobrīd SIA Mobilly nodrošina elektroniskus maksājumus aplikācijā un ar SMS. Mobilly klients piesaista savu norēķinu karti Mobilly sistēmai vai papildina savu Mobilly kontu ar banklink. Norēķinu kartes pievienošana Mobilly kontam rada papildus izmaksas, jo par katru kartes darījumu Mobilly maksā noteiktu komisiju VISA/Mastercard.

Tirgus izpēte ir parādījusi, ka gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū ir pieprasījums pēc lētiem un klientiem ērtiem un ātriem norēķinu risinājumiem. Norēķinu tirgū komisijas ir tuvu pašizmaksai (VISA/Mastercard izmaksām), bet pakalpojumu sniedzēji var gūt papildus ieņēmumus ar inovatīviem pakalpojumiem, piemēram, papildus ērtību, zemākām izmaksām u.c.

Sevišķi ievērojams tirgus potenciāls ir finanšu risinājumiem, kas vienlaikus ar darījuma nodrošināšanu ļauj veikt uzskaiti un darījuma analīzi, piemēram, ja katram skolniekam tiek izsniegta EMV standarta norēķinu karte, tad papildus transakcijai POS terminālā pie ēdinātāja ir iespējams nodrošināt informāciju vecākiem, vai bērns ir veicis pirkumu pie ēdinātāja, tātad paēdis, kā arī informāciju pašvaldībai (ēdināšanas pakalpojumu pasūtītājam) un ēdinātājam servisu uzlabošanai.

Ņemot vērā klientu prasības pēc ērtības, nepieciešams arī nodrošināt EMV standarta karti viedtelefonā, lai izvairītos no papildus izmaksām plastikāta karšu sistēmas vadībā.

Lai nodrošinātu šādas sistēmas darbību, nepieciešams veikt nepieciešamos pētnieciskos darbus trīs izpētes jomās:

  • nozares standartu izpētē un datu risinājumu izvērtēšanā ;
  • modifikācijas standarta POS terminālu parkā (šo pētniecības darbu veikšanai tiks piesaistīts WORLDLINE PAYMENT ESTONIA OÜ). Pētniecisko darbu laikā tiks veikta sasaistes ar norēķinu infrastruktūru izpēte, un realizācijas rezultātā tiks izgatavoti vairāki ierīču prototipi, kuru kontroles sistēma nolasīs karti/aplikāciju, kas ir piesaistīta Mobilly finanšu uzskaites (kontu) sistēmai un nodrošinās integrētu pakalpojumu gan uzskaitei, gan finanšu norēķinam. Pēc Mobilly veiktās priekšizpētes jāsecina, ka, lai nodrošinātu sadarbību starp dažādiem karšu izsniedzējiem un pieņēmējiem, karšu pieņēmēja POS terminālim darījuma nodošanai kartes izdevējam (vai nu darījuma autorizācijai online darījumu gadījumā, vai veikto pirkumu nodošanai offline darījumiem) jālieto ISO 8583:1993(E) ziņojumu standarta finanšu transakciju grupa, tāpēc nepieciešams izpētīt tās pielietojumu reālā darbībā POS terminālos;
  • nepieciešamo datu aprites algoritmu izpēte un izstrāde, lai noslēgumā nodrošinātu integrēto norēķinu datu riinājuma aplikācijas prototipa izstrādi (SIA Mobilly).

Pētījuma rezultāti:

Pētījuma rezultātā ir izveidots programmatūras komplekss, kas, iesaistot attiecīgo simulatoru, ļauj:

  • izveidot vairākus transakciju sadalījumus (ievērojot nejaušības prasības), kas ļauj imitēt dažādus konkrētu pakalpojumu lietošanas scenārijus;
  • izveidot dažādiem pakalpojumiem atšķirīgus transakciju sadalījumus;
  • nodrošināt sasaisti ar esošajiem BI risinājumiem, ļaujot imitēt reālu transakciju plūsmas.

POS izstrādes daļā:

  • veikta POS terminālu sistēmas funkcionalitātes izstrāde saskaņā ar augstāk minēto, lokālo karšu risinājuma apstrādei;
  • izstrādāts Worldline YOXIMO modifikācijas prototips.

Projekti
Dalīties
Saistītie pētījumi
/