Darbības rezultāti pēc 2018. gada 1. ceturkšņa
02/06/2018
Autors: LEO PC

Līdz 2018. gada 1. ceturkšņa beigām ir uzsākti kopumā 13 pētījumi, kurus īsteno 18 partneri, tai skaitā 14 komersanti un 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas. Kopš 2016. gada jūnija partneri kopā ir deklarējuši attiecināmās izmaksas gandrīz EUR 5,2 milj. apmērā jeb 88% no kopējām plānotajām izmaksām programmas ietvaros.

2018. gada martā tika veiksmīgi pabeigti trīs pētījumi:

“Šķidro kristālu displeju funkcionālo īpašību uzlabošanas rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes”, ko īstenoja SIA “Eurolcds”.

Šķidro kristālu displejs

Pētniecības projekta mērķis bija uzlabot EuroLCDs ražoto displeju (ātrdarbīgo šķidro kristālu slēdžu un bistabilo LCD, tādu kā informatīvie displeji un “viedie”logi) funkcionālās īpašības – palielinot ātrdarbību, paaugstinot kontrastu un samazināt to svaru, kas ļautu paplašināt ražoto LCD displeju pielietojuma jomas. Vienlaicīgi tika attīstīta šo displeju ražošanas tehnoloģija, ļaujot iegūt zemāku pašizmaksu, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju. Iegūtie prototipi (informatīvā zīme, viedais logs) tika testēti atbilstoši stabilitātes un ilgmūžības prasībām.

Pētījuma 1. un 3. aktivitāte bija vērsta uz šķidro kristālu slēdžu ātrdarbības un kontrasta palielināšanu. Šo aktivitāšu rezultāti ļāva sasniegt konkrētos mērķus ātrdarbībai (no 2,4 ms (12 mikronu displejs pie 150V) uz 1,8 ms) un kontrastam (no 1:29 (12 mikronu displejs pie 150V) uz 1:50). Pētījuma 2. aktivitāte bija vērsta uz kontrasta palielināšanu bistabilajiem LCD. Pētījuma 4. aktivitātē tika pārbaudīta ražošanas tehnoloģija, izmantojot PVD pārklājumu LCD iekšējo slāņu izveidē. Šo pārklājumu izmantošana ļāva izgatavot LCD ar stabilāku ražošanas iznākumu. Pētījuma 5. aktivitātes ietvaros tika izstrādāts ārējo iekārtu pieslēgums, izmantojot dažādus materiālus un paņēmienus, lai savienotu gan abus elektrodus, gan elektrodus ar pievadiem. Pētījuma 6. aktivitātē tika veikta iepriekš izgatavoto prototipu pārbaude uz stabilitāti un ilgmūžību. Secināts, ka testēto bistabilo ŠĶ kompozīcijas ir lietojamas tikai iekštelpām, un tām ir raksturīgi dažādi defekti, kas visdrīzāk nav saistīti ar vadības bloku, bet gan ar nepilnībām ŠĶ kompozīcijās vai pārklājumos.

“Reālā laika 3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģiju attīstības pētījumi”, ko īstenoja AS “Hansamatrix” sadarbībā ar SIA “Hansamatrix Innovation”, SIA “Lightspace Technologies” un SIA “Eurolcds”.

3D volumetriska attēla veidošanas tehnoloģija

Pētījuma ietvaros tika sasniegti visi plānotie rezultāti:

  • izveidota un eksperimentāli pārbaudīta kompakta projekcijas sistēma, balstīta uz brīvas formas optiskajiem elementiem, kas nodrošina vienāda izmēra attēlu uz telpiskajām fokusa plaknēm;
  • izpētīti dažāda veida daudzplakņu ekrāni un to ietekme uz volumetriskā attēla kvalitāti. Pētījumos tika konstatēts, ka būtisku kontrasta un attēla kvalitātes uzlabojumu sniedz gaisa spraugu aizstāšana ar optiski salāgotu materiālu starp fokusa plaknēm;
  • izpētīti un īstenoti dažādi volumetrisko attēlu apstrādes un sagatavošanas algoritmi un metodes, kas ļauj lietotājam reālā laikā rīkoties ar 3D saturu, kas redzams volumetriskā displejā – to rotēšana, bīdīšana, palielināšana un samazināšana, plakņu sapludināšana (kas palielina skata leņķi);
  • izpētīti pieejamie 3D interaktivitātes manipulatori (3D telpiskās peles, džoistiki u.tml.), apvienoti ar iepriekšējā punktā minētajām darbībām. Konstatēts, ka volumetriskam displejam ērti lietojams telpiskais manipulators šobrīd neeksistē, un apkopoti esošo manipulatoru plusi, mīnusi un lietojamības analīze.

“Daudzu robotu sistēmas pielietojumiem lauksaimniecībā”, ko īstenoja SIA “Robotic Solutions” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Robotu sistēmas

Projekta iesniedzēji projekta īstenošanas laikā sasnieguši šādus galvenos rezultātus:

  • izstrādāts daudzu robotu sadarbības programmatūras ietvars, kas sakņojas nepārtrauktas uzvedības modelī un nodrošina robota spēju iziet no strupceļa situācijām un nepieciešamības gadījumā robotam aizvietot vienam otru;
  • izstrādātas un praktiski realizētas karšu apvienošanas, maršruta plānošanas, sensoru datu sapludināšanas un citas metodes, par kurām ziņots starptautiskās zinātniskās konferencēs;
  • praktiski realizēts daudzu robotu sistēmas prototips, kas piemērots lopkopībā – konkrēti barības galda kārtošanai un barības patēriņa datu ievākšanai.

LV_EU logo

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/