Pētījums Nr. 14 “Uz digitālo signālu apstrādi (DSP) balstītu efektu risinājumu izstrāde elektroniskajiem mūzikas instrumentiem”

Pētījuma nosaukums: Uz digitālo signālu apstrādi (DSP) balstītu efektu risinājumu izstrāde elektroniskajiem mūzikas instrumentiem

Pētījuma īstenotājs: Erica Synths SIA

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti: 

Pētījuma mērķis bija izanalizēt skaņas apstrādē (DSP – digital signal processing) izmantotās tehnoloģijas (gan hardware, gan iegulto programmatūru) un metodes un izstrādāt eksperimentālas testa iekārtas un instrumentu prototipus risinājumu testēšanai. Veidotajai DSP platformai bija jābūt ar pietiekamu rezervi gan ar skaitļošanas jaudu, gan ar fiziskām ieejām/izejām, perifērijām, kuras var tikt izmantotas dažādos mūzikas instrumentos nākotnē.

Pētījuma rezultātā tika izstrādti vairāki DSP platformas hardware prototipi un iegultā programmatūra, kā arī ražošanai gatava DSP platforma. Tā ar dažādu iegulto programmatūru patlaban tiek izmantota Erica Synths produktos – Black Delay un ZEN Delay.