Pētījums Nr. 2.3 “Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi”

Pētījuma nosaukums:

“Plāno kārtiņu tehnoloģiju pētījumi”

Pētījuma īstenotājs:

SIA “Eurolcds”, AS “ALFA RPAR”, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ventspils Augstskola

Pētījuma īstenošanas laiks:

01.01.2013.-30.11.2015.

Pētījuma budžets | Atbalsta finansējums:

EUR 3.099.329,97 | EUR 2.434.951,91

Pētījuma mērķi un iegūtie rezultāti:

Pētījuma projekta mērķis bija izpētīt jaunākās plāno kārtiņu tehnoloģijas ar nolūku ieviest efektīvākas un videi draudzīgākas displeju un plāno kārtiņu mikrosistēmu izgatavošanas metodes.

Iegūtie rezultāti:

 1. izveidota videi draudzīga un moderna plāno kārtiņu mikrostrukturēšanas metode ar lāzeru, aizstājot tradicionālo, slapjo kodināšanas metodi. Izpētītas dažādas pretatstarošanās slāņu veidošanas metodes, to priekšrocības un trūkumi;
 2. izveidota videi draudzīga šķidro kristālu un citu displeja izgatavošanas materiālu dispensēšanas tehnoloģija;
 3. izgatavotas eksperimentālas iekārtas distanceru un stikla tīrības novērtēšanai;
 4. izpētītas plāņo kārtiņu īpašības, proti, dielektriskās caursišana elektriskā lauka ietekmē;
 5. izstrādātas metodes plāno kārtiņu  defektu noteikšanā ar radioviļņiem. Tika izpētīta arī ITO plāno kārtiņu izmantojamība elektromagnētiskā starojuma ekranēšanai ēku logos.

Pētījuma īsa ieviešanas gaita:

Projekts sastāvēja no vairākām sadaļām:

 1. Strukturizācijas virsmu profilu izpēte dažādiem ITO materiāliem un pikosekunžu lāzera jaudas uzstādījumiem. Sadaļa pabeigta, atskaite nodota.
 2. Orientācijas slāņa un pretatstarošanās slāņa izveidošanas tehnoloģijas pētījumi. Sadaļa pabeigta, atskaite nodota, iesniegtas publikācijas.
 3. Procesa parametru pētījumi LCD paneļu uzpildei ar materiālu nanolitru dispensēšanas paņēmienu un savietošanu vakuumā. Sadaļa pabeigta, atskaite iesniegta, taču pētījumui turpinājās arī pēc projekta beigām.
 4. LCD automatizēto testa iekārtu eksperimentāla izstrāde. Sadaļa pabeigta, izgatavoti divi prototipi un iesniegta atskaite.
 5. Plāno kārtiņu pārklājuma dielektriskās caursišanas mehānisma izpēte un virsmas defektu ietekmes uz displeja funkcionālajām īpašībām izpēte. Darbs pamatā tikai veikts CFI, atskaite nodota un iesniegta publikācija.
 6. Plāno kārtiņu uzklāšanas sistēmu izpēte un iegūto parametru novērtēšana – ALFA RPAR.
 7. Caurspīdīgu plāno kārtiņu pielietošanas iespējas un ierobežojumi defektu dēļ optiskajā un radiofrekvenču diapazonā – Ventspils Augstskola. Aktivitātē tika izdalītas divas apakšaktivitātes:
  1. apakšaktivitāte – plāno kārtiņu struktūru tilpuma defektu optiskās identifikācijas iespēju izpēte un defektoskopa iespējamās realizācijas pētījumi, izmantojot augstas izšķirtspējas attēlveidošanu;
  2. apakšaktivitāte – radioviļņus atstarojošu stiklu pārklājumu pielietošanas un tehnoloģisko iespēju izpēte. Izstrāde uzsākta 2015. gadā, atskaite nodota un iesniegta publikācija.

Sadarbība ar zinātniskajām institūcijām:

Projekta gaitā tika konstatēta nepieciešamība pēc liela apjoma mērījumiem. LU CFI no apakšuzņēmēja kļuva par projekta partneri. Projekta gaitā tika risināta problēma, kā noteikt defektus liela laukuma plānajās kārtiņās. Šis problēmas risināšanai tikai piesaistīta Ventspils Augstskola.

Publikācijas:

 1. Reduction of electric breakdown voltage in LC switching shutters, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, http://www.degruyter.com/view/j/lpts, 2015
 2. Screen-printing of SU-8 layers for micro-structure fabrication, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, http://www.degruyter.com/view/j/lpts, 2015
 3. Development of Mathematical Models for Detecting Micron Scale Volumetric Defects in Thin Film Coatings, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, http://www.degruyter.com/view/j/lpts, 2016

Doktoru skaits pētījumā: 3

Pētījuma ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību:

Uzņēmums pētījumu rezultātā izvēlējās un ieguva jaunas tehnoloģijas savu produktu ražošanā.