Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nespēju ieviest inovāciju un digitālās transformācijas programmas
20/04/2023
Autors: LEO PC

Š.g. 20. aprīlī astoņu eksportspējīgo nozaru kompetences centri un vairāk nekā 100 uzņēmumi un organizācijas nosūtīja atklāto vēstuli LR Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, LR Ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei, LR Finanšu ministram Arvilam Ašeradenam, LR Klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram, LR Veselības ministrei Līgai Meņģelsonei un masu medijiem par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) nespēju ieviest inovāciju un digitālās transformācijas programmas.

Šīs vēstules parakstītāji aicina mainīt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) un Finanšu ministrijas atbildīgās amatpersonas, jo CFLA ar pašreizējo vadību nespēj efektīvi īstenot inovāciju un digitālās transformācijas atbalsta programmas.

CFLA vadības lēmumi rada reālus draudus Latvijas attīstībai un Latvijas tēlam Eiropā: tā vietā, lai kopā ar ministriju atbildīgajiem ierēdņiem atbalstītu Latvijas uzņēmējus, īstenojot Ministru kabinetā apstiprinātās programmas, tiek novilcināta, bremzēta un būtībā apturēta ES struktūrfondu programmu uzsākšana un īstenošana inovāciju un digitālās transformācijas atbalstam. Pat jau īstenoti un CFLA apstiprināti projekti tiek apšaubīti, pie tam šīs šaubas izpaužas kā vēstules Eiropas iestādēm, nevis sarunas ar uzņēmējiem.

Atveseļošanas un noturības mehānisma uzņēmējdarbības atbalsta programmas tika diskutētas un plānotas jau kopš 2021. gada aprīļa. Pēc ilgstošām diskusijām Ministru kabinets (MK) 2022. gada 5. jūlijā pieņēma jauno Kompetences centru programmu. 2022. gada septembrī astoņu eksportspējīgo nozaru kompetences centri – meža nozarē, pārtikā, farmācijā, mašīnbūvē, informācijas tehnoloģijās, elektronikā, enerģētikā un transportā, ķīmijā un biotehnoloģijās – iesniedza projekta pieteikumus un redzējumu par nozares inovāciju tālāku attīstību. Līdz 2022. gada septembrim projekti tika izvērtēti un apstiprināti Ekonomikas ministrijā. Atbilstoši MK noteikumiem 2022. gada ceturtajā ceturksnī kompetences centri izsludināja inovāciju projektu konkursus, izvērtēja projektus un iesniedza apstiprināšanai CFLA. Pašlaik ir 2023. gada aprīlis, un joprojām neviens projekts no CFLA puses nav apstiprināts (lai gan tas bija jāizdara 30 darba dienu laikā, un nav arī saņemta informācija, ka vērtēšanas process tiek pagarināts). Uzņēmējiem tiek izvirzītas jaunas prasības, ko neparedz esošais regulējums.

Vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumi astoņās eksportspējīgajās nozarēs ir paļāvušies uz valsti un to, ka Ministru kabinetā pieņemti noteikumi tiek pildīti, bet tas tā nenotiek.

Kompetences centru programma ir veiksmīgākā atbalsta programma, kas veicina ieguldījumus pētniecībāunattīstībā.Līdzšimprogrammas ietvarosirdarbojušiesvairāknekā300uzņēmumi,kas ir radījuši jaunus eksportspējīgus produktus un tehnoloģijas, īstenojot veiksmīgu sadarbību ar zinātniekiem. Pateicoties programmai, jaunradīto produktu eksports veido 680 milj. EUR, kā arī ir papildus radītas jaunas 1149 augsti kvalificētas darbavietas.

Pasaules ekonomika strauji attīstās un valstis iedalās divās daļās – vienas, kas vēlas dzīvot pa vecam, un otras, kas attīsta inovācijās balstītu ekonomiku. Tas, kurā pusē būsim mēs, ir saistīts ar valsts politiku un šīs politikas īstenošanu. Pašlaik CFLA ir galējā lemjošā institūcija, kas attīstības projektus apstiprina vai noraida, un tā pēdējos gados dara visu, lai mēs paliktu pasaules ekonomikas atpalikušajā daļā, kur cilvēki strādā garas stundas, lai nopelnītu necilu iztiku.

CFLA ir zaudējusi uzņēmēju un nozaru asociāciju uzticību. Turklāt pieeja, kas inovāciju projektos primāri saskata krāpniecisku nodomu, nekādā veidā neveicina komunikāciju starp CFLA un uzņēmējiem.

Parakstītāji uzskata, ka inovāciju un digitālās transformācijas finansējums ir izšķiroši svarīgs ekonomikas izaugsmei un sabiedrības labklājībai, un tam ir nepieciešama pušu savstarpēja uzticēšanās. Uzņēmēji zaudē uzticību ES fondu atbalsta programmām, ja CFLA tās administrē atbilstoši pašreizējās vadības stilam un uzstādījumiem. Mēs kā nodokļu maksātāji no CFLA sagaidām komandu, kas par prioritāti izvirza principu “konsultē vispirms”, ievieš risku pārvaldības sistēmu un izmanto ES noteikumus kā ietvaru programmu veidošanai un ieviešanai, neapdraudot Latvijas tēlu un ekonomisko attīstību.

ABC Software, SIA  valdes priekšsēdētājs Aivars Rožkalns

Advangrid, SIA valdes priekšsēdētājs Oskars Gūtmanis

Aerodium-Technologies, SIA valdes loceklis Ivars Beitāns

AIMtech, SIA valdes loceklis Andris Pētersons

ALFA RPAR, AS valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kuzņecovs

APPLY, SIA valdes priekšsēdētājs Agnis Jakubovičs

Armgate, SIA valdes loceklis Reviks Vardanjans

Baltic Scientific Instruments, SIA finanšu direktors Dmitry Razinkov

BGM Industry, SIA valdes loceklis Elvijs Graumanis

BIOLAT, AS padomes loceklis Uģis Klētnieks

BIOSAN, SIA prokūriste Svetlana Bankovska

Cannelle Bakery, SIA valdes loceklis Andris Sedmalis

ChromSword , SIA valdes locekle Jeļena Goluško

CIEDRA PRO, SIA valdes loceklis Guntis Lielkājis

D un D centrs, SIA valdes locekle Marina Mironova

DATI group, SIA valdes loceklis Aldis Gulbis

Datorzinību centrs, SIA, valdes priekšsēdētājs Andris Ķikāns

DINEX LATVIA, SIA pētniecības un attīstības projektu koordinators Māris Miltiņš

DIVI grupa, SIA, valdes priekšsēdētājs Valdis Bērziņš

Earth Revival Technologies, SIA valdes locekle Marina Vancāne

ElGoo Tech, SIA valdes locekle Jana Biriča

Energofirma “JAUDA”, AS valdes priekšsēdētāja Evija Liakovičus

Erica Synths, SIA valdes loceklis Ģirts Ozoliņš

ETKC, SIA projektu atlases padomes loceklis, profesors Vladimirs Gostilo

ETKC, SIA valdes locekle Nataļja Gorlova

Eurolcds, SIA valdes loceklis Ilmārs Osmanis

Faneks, SIA valdes priekšsēdētājs Viktors Šatcs

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs, SIA valdes loceklis Vitālijs Skrīvelis

Felici, SIA valdes priekšsēdētāja Alise Graci

G.Supply, SIA valdes loceklis Klāvs Lepsis

Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, SIA valdes locekle Agnese Jankūna – Prince

Good Steel, SIA īpašnieks Viktors Grūtups

GRANĪTS, SIA valdes loceklis Arturs Puļķis

Grindeks, AS valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis

HansaMatrix Ventspils, SIA valdes loceklis Jānis Sams

HansaMatrix, AS klientu attiecību vadītāja Elizabete Gūtmane

HansaMatrix, AS valdes priekšsēdētājs Jānis Sams

Imperia, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko

IN-METAL, SIA valdes priekšsēdētājs Arnis Adakovskis

IT kompetences centrs, SIA valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

J.J. Steel, SIA valdes priekšēdētājs Jānis Janisels

Karavela, SIA attīstības direktors Jānis Endele

Kinetics Nail Systems, SIA valdes loceklis Andžejs Stenclavs

Koksnes plūsmas datu centrs, SIA valdes loceklis Ivars Kalmuks

KRONE IDS, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko

Kronis, SIA valdes loceklis Aivars Svarenieks

KRS, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko

LabochemLV, SIA valdes priekšsēdētājs Arnis Andersons

Lafivents, SIA valdes locekle Daina Kona

Lat Eko Food, SIA valdes priekssēdētāja Egija Martinsone

LATSTAB, RSEZ SIA valdes priekšsēdētājs  Staņislavs Ratinskis

Latvia MGI Tech, SIA vadītājs un FBMTKC PAP loceklis Andis Šlaitas

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Vadošais pētnieks un FBMTKC PAP loceklis Andris Zeltiņš

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža fakultāte, vadošais pētnieks un MNKC PAP loceklis Uldis Spulle

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, profesors Aigars Laizāns

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija, izpilddirektors Gunārs Valdmanis

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, vadošais pētnieks un  FBMTKC PAP loceklis Edgars Liepiņš

Latvijas Pārtikas Kompetences Centrs, SIA valdes priekšsēdētājs Armands Lejas-Krūmiņš

LEITC, SIA valdes loceklis Uldis Stūre

LEO PĒTĪJUMU CENTRS SIA, valdes priekšsēdētāja Inese Berga

Lesla Latvia, SIA valdes loceklis Leslie Robert Adrian

Lightspace Technologies, SIA valdes priekšsēdētājs Ilmārs Osmanis

Longenesis, SIA izpilddirektors Emil Syundykov

LU KPMI, vadošais pētnieks  un FBMTKC PAP loceklis Ilmārs Stonāns

LU KPMI, vadošā eksperte Iveta Eniņa

LVMI “Silava” direktors Jurģis Jansons

MADARA Cosmetics AS, valdes loceklis Uldis Iltners

Marmors, SIA projektu vadītājs Aleksandrs Averčenko

Mašīnbūves Kompetences centrs, SIA valdes loceklis Toms Grīnfelds

Mechanika Engineering, SIA valdes loceklis Artūrs Žipris

Medon, SIA valdes loceklis Roberts Lasovskis

Meža nozares kompetences centrs, SIA valdes locekle Anita Indena

Mobilly, SIA valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs

NAGLIS & ERR, SIA valdes priekšsēdētājs Dzintars Naglis

Olainfarm, AS valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis

Olnio, SIA valdes loceklis Reviks Vardanjans

Origin Robotics, SIA valdes loceklis Agris Ķipurs

PERUZA, SIA valdes priekšsēdētājs Roberts Dlohi

PharmIdea SIA, izpilddirektore Māra Skrastiņa

Poliprodest, SIA valdes priekšsēdētājs Andrejs Šveisbergs

Polylabs, SIA izpilddirektors Kristiāns Grundštoks

Printpack Service, SIA pārdošanas vadītājs Renārs Ivaņīnoks

RAILWAY MOTION SYSTEMS, SIA valdes loceklis Jurijs Rendenieks

Rāmkalni Nordeco īpašnieks Viktors Grūtups

RB Metāls, SIA valdes loceklis Austris Bolmanis

RD Alfa Mikroelektronikas departaments, AS valdes priekšsēdētājs Mihails Lapkis

Reserv Inc, SIA valdes priekšēdētājs Artūrs Andersons

RIX Technologies, AS, valdes locekle Inguna Pede

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS galvenā konstruktora vietnieks Jaroslavs Zarembo

RoboEatz, SIA valdes loceklis Konstantīns Korčjomkins

RTU, asociētais profesors un ETKC SIA projektu atlases padomes loceklis Andris Krūmiņš

Rubate metal, SIA valdes loceklis Dāvis Sliede

SAF Tehnika, AS valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs

Scandicast, SIA direktors Artūrs Verkēvičs

SCM Latvia, SIA valdes loceklis Mareks Cišeiko

SFM LATVIA, SIA valdes priekšsēdētājs Nauris Jansons

SILMOR, SIA direktore, īpašniece Liene Gaspažiņa

Silvanols, SIA valdes priekšsēdētāja Liene Puriņa

SilvExpo, SIA valdes loceklis un VMKC, SIA PAP loceklis  Uģis Klētnieks

Smart Meter, SIA valdes priekšsēdētājs Ivo Berkolds

Sonarworks, SIA finanšu direktors Aleksis Orlovs

Sorsera, SIA valdes loceklis Georgs Vardanjans

TEMESO, SIA valdes priekšsēdētājs Oskars Sīmanis

Tetralia, SIA eksporta menedžeris Jānis Šelegovskis

TĒRAUDS & KOMPONENTI, SIA valdes loceklis Edgars Nažinskis

Tilde, SIA projektu direktors Aivars Bērziņš

TransfoElectric, SIA valdes loceklis Aigars Rubenis

Transporta un sakaru institūts, profesors Igors Kabaškins

TRIZ TRADE, SIA valdes priekšsēdētājs Vasyl Martsynkovskyy

TROJA, SIA ražošanas direktors Aldis Links

Ventspils metināšanas rūpnīca, SIA direktore Inese Šroma

Vianova, SIA valdes priekšsēdētājs Sandis Zvidriņš

VMF Latvia, SIA valdes priekšsēdētājs Jānis Buļs

VMKC, SIA prokūriste Rasma Ludziņa

VMKC, SIA valdes loceklis Juris Vanags

Volburg, SIA, valdes loceklis Viktors Kononovs

WeAreDots, SIA, produktu vadītājs Edgars Starķis

Zippy Vision, SIA valdes priekšsēdētājs Gundars Kuļikovskis

ZZ Dats, SIA direktors Edžus Žeiris

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/