LETERA biedru kopsapulce – šī gada galvenie izaicinājumi: ES fondu apguve un izglītības kvalitāte
03/04/2023
Autors: LEO PC

31. martā norisinājās ikgadējā LETERA biedru sapulce, kurā tika pārvēlēta asociācijas valde, tika sniegts atskats uz paveikto 2022. gadā un nosprausti mērķi šim gadam. LETERA biedrus uzrunāja izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, ar nozari apspriežot nākamos soļus fizikas apguves stiprināšanā, kā arī Latvijas IT klastera vadītāja Aiga Irmeja, kura informēja par uzņēmumu digitālās transformācijas atbalsta programmu ieviešanas gaitu.

Šogad LETERA biedru sapulce notika Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes jaunajās telpās – LU Zinātņu mājā. LETERA biedriem bija unikāla iespēja iepazīties gan ar LU Zinātņu mājas būvniecībā izmantotajiem risinājumiem, gan ar Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes laboratorijām. Par Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes studiju un pētniecības virzieniem, kā arī iespējamām sadarbības jomām ar nozares uzņēmumiem LETERA biedriem pastāstīja fakultātes dekāns Sandris Lācis.

LETERA prezidents N. Bergs, uzrunājot biedrus, norādīja:

“GRŪTI ATRAST KAUT KO TĀDU, KO DARĪSIM NĀKAMGAD, BET NEESAM DARĪJUŠI LĪDZ ŠIM, BET IR ZINĀMS, KO NEDARĪSIM – NECĪNĪSIMIES PAR FIZIKAS EKSĀMENU!”

Viens no nozīmīgākajiem LETERA sasniegumiem 2022. gadā ir asociācijas panāktais, ka no 2024./25. mācību gada pamatskolas noslēgumā būs jākārto obligāts starpdisciplinārs eksāmens, kurā ietilpst arī dabaszinātnes, bet vidusskolas noslēgumā no 2025./26. mācību gada būs jākārto obligāts centralizēts eksāmens kādā no dabaszinātņu jomām fizikā vai ķīmijā vai bioloģijā vai dabaszinātnēs.

Savukārt, kā viens no lielākajiem izaicinājumiem, kura risināšanā LETERA tuvākajā nākotnē būs jāvelta lielas pūles, tika atzīmēta ES fondu apguve. Pašlaik programmu uzraugošās institūcijas ne tikai neatbalsta Latvijas uzņēmumu konkurētspējas celšanu, efektīvi darot pieejamu ES fondu finansējumu, bet to pat  bremzē. Tiek uzsvērta valsts ekonomiskās transformācijas nepieciešamība, bet realitātē neviena atbalsta programma, kas paredzēta uzņēmumiem, nav sākusi pilnvērtīgi darboties. Tika uzsvērta arī nepieciešamība atjaunot pirms COVID laikā LETERA uzsāktās atbalsta aktivitātes bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu attīstībai.

Kopsapulcē LETERA biedrus uzrunāja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Ministre ar nozari konstruktīvā diskusijā apsprieda nākamos soļus fizikas apguves stiprināšanā. Anda Čakša kā atbalstāmu atzina LETERA priekšlikumu par izmaiņām augstākās izglītības finansēšanas modelī, nesamazinot esošo finansējuma apjomu, samazināt uzņemamo studentu skaitu, kas ļaus novērst situāciju, ka augstskolās iestājas vāji sagatavoti studenti, un palielināt finansējumu uz vienu studējošo.

Nozares uzņēmumus ar Eiropas digitālās inovāciju centru piedāvātajiem pakalpojumiem uzņēmējiem, kā arī ar aktuālo informāciju par valsts atbalsta programmu uzņēmumu digitālajai transformācijai ieviešanas gaitu un nosacījumiem iepazīstināja Latvijas IT Klastera un Eiropas Digitālās inovācijas centra izpilddirektore Aiga Irmeja.

LETERA biedriem tika sniegta iespēja iepazīstināt citus asociācijas biedrus ar sava uzņēmuma/iestādes produktiem, pakalpojumiem un sasniegumiem vai labo pieredzi, piedaloties „Brīvajā mikrofonā”, kā arī nozares aktualitātes biedri varēja apspriest pasākuma saviesīgajā daļā.

8 FOTO
Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/