Komersantu iespējas Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmā
13/06/2019
Autors: LEO PC

Komersanti tiek aicināti līdz š.g. 15. jūlijam pieteikties atbalsta saņemšanai Pēcdoktorantūras pētījumu programmā. Tās ietvaros komersants var iegūt līdz 80% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, lai savā uzņēmumā nodarbinātu augstas kvalifikācijas speciālistu (pēcdoktorantu) un īstenotu uzņēmuma attīstībai nepieciešamu pētījumu.

Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā 3. atlases kārtā pieteikumus var iesniegt gan LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti individuāli, gan sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām.

Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 15 120 078 euro:
– ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem – 7 560 039 euro (šis finansējums paredzēts komersantiem);
– ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem – 7 560 039 euro, no kuriem 1 512 007,80 euro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai (šis finansējums paredzēts Latvijas zinātniskajām institūcijām).

Viena projekta finansējums ir 133 806 EUR, kas paredzēts atalgojumam pēcdoktorantam (kurš doktora zinātnisko grādu ieguvis ne agrāk kā pirms 10 gadiem), pētījuma veikšanas izdevumiem un administratīvajiem izdevumus. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Tiek atbalstītas šādas darbības:

– pētniecība – fundamentālie vai rūpnieciskie pētījumi;
– tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana;
– kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās;
– zināšanu un tehnoloģiju pārnese;
– citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

Papildus informācija par pieteikumu iesniegšanas nosacījumiem pieejama: http://viaa.gov.lv/lat/pecdoktoranturas_atbalsts/konkursi/

Neskaidrību un jautājumu gadījumā jāsazinās ar VIAA: liga.mirlina@viaa.gov.lv; tālrunis: 67785472.

Jaunumi
Dalīties
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/